Birimli birimsiz oran soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir orandaki çokluğun birimleri aynı ise o oran ..... orandır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru
  1. Alınan 17 L benzinin 3 litresinin kullanılmasında kurulacak tüketilen benzinin alınan benzine oranı.
  2. 3 saat 17 L benzin tüketiminde kurulacak geçen sürenin tüketilen benzine oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru
  1. 10 kilometrelik bir koşunun 7 kilometresinin koşulmasında kurulacak koşulan mesafenin koşu mesafesine oranı.
  2. 7 dakikada 10 km koşulmasında kurulacak sürenin koşulan mesafeye oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru
  1. 11 kg şekerin 5 kg'nın kullanılmasında kurulacak kullanılan şeker kütlesinin toplam şeker kütlesine oranı
  2. 5 kg şekerin 11 TL ye alınmasında kurulacak kütlenin satış fiyatına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Belkıs matematik sınavında 60 sorunun 45 sorusunu doğru cevaplamıştır.
Doğru cevaplanan soru sayısının sınavdaki soru sayısına oranı nasıl bir orandır?
A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Zeynep 45 TL ödeyerek 15 L süt almıştır.Ödenen paranın alınan süte oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Ömer 3 saatte 18 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranı a mb sn ( oranın en sade halinde ) olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Ahmet bugün 15 sayfa , İsa ise 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Ahmet'in okuduğu sayfanın İsa'nın okuduğu sayfaya oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 🏃
Musa bugün 25 dakikada 5 km mesafe koşmuştur.Koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır? Musa'nın bugün koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı 25 dakika5 km 'dır.Bu oran birimli oran mıdır birimsiz oran mıdır?
A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 90 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre ( oranın en sade halinde ) A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 20 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.