Birimli birimsiz oran testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir orandaki çokluğun birimleri farklı ise o oran bir ..... orandır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et

2. soru
  1. Alınan 20 L suyun 4 litresinin içilmesinde kurulacak içilen suyun alınan suya oranı.
  2. Alınan 20 L su için 4 TL ödenmesinde kurulacak ödenen paranın alınan suya oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru
  1. Kasadaki 25 elmanın 6 tanesinin çürük olduğu durumda kurulacak çürük elmanın kasadaki elmalara oranı
  2. Kasadaki 25 elmanın kütlesinin 6 kg olduğu durumda kurulacak elma kütlesinin kasadaki elma sayısına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru
  1. 80 sayfalık bir derginin 9 sayfası okunduğunda kurulacak okunan sayfanın toplam sayfaya oranı
  2. 80 sayfalık bir derginin 9 dakikada okunmasında kurulacak elma okuma süresinin sayfa sayısına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Aşçı 9 kg vişneden 15 kg reçel yapmıştır.Kullanılan vişne kütlesinin yapılan reçel kütlesine oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru İsa arabası ile 4 saatte 320 km yol katetmiştir.İsa'nın katettiği yolun saate oranı 90 km/sa.'dir.Bu oran nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Ömer 2 saatte 18 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranın en sade halinde ab m/sn'dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Ahmet bugün 15 dakikada 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Okuduğu sayfanın okuma süresine oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 🏃
Musa'nın bugün 5 km , Adem ise 4 km koşmuştur.Musa'nın koştuğu mesafenin Adem'in koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır?
A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 75 km/sa = ab m/sn. olduğuna göre ( oranın en sade halinde ) a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 15 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.