Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x bir tam sayı ve x ≥ 11 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru Seçimlerde oy kullanmak için kişi en az 18 yaşında olmalıdır.
Oy kullanabileceklerin yaşına ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 18 B) x > 18 C) x ≤ 18 D) x ≥ 18 Cevabını kontrol et

3. soru Tartıda kütle > 10 olduğu zaman cisim tartılabiliyorsa 10 kg kütlesindeki koli tartılabilir mi? A) Tartılamaz B) Tartılabilir Cevabını kontrol et

4. soru Dağıtıma çıkma sınırının yük ≥ 50 kg olduğu bir şirkette 50 kg yükü olan araç dağıtıma çıkar mı? A) Çıkmaz B) Çıkar Cevabını kontrol et

5. soru Lunaparktaki dönme dolabında 6 kişiden az kişi olursa çalıştırılmaz.
Çalıştırılmama durumuna uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 6 B) x > 6 C) x ≤ 6 D) x ≥ 6 Cevabını kontrol et

6. soru Bir kargo aracı en az 50 kg yükle dağıtıma çıkar.
Aracın dağıtıma çıkmasına ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Cevabını kontrol et

7. soru 2 fazlası 1'e eşit veya büyük ve 29'dan küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 < x+2 < 29 B) 1 ≤ x+2 < 29 C) 1 ≤ x < 29 D) 1 < x+1 < 29 Cevabını kontrol et

8. soru
Terazinin solunda 60 kg ağırlığında bir cisim vardır.
Sağ tarafında ise 25 kg ağırlığında bir cisim ve her biri eşit kütlede 5 tane cisim vardır.
Sol tarafdaki cismin sağdaki cisimlerden daha ağır olduğu tespit edildiğine göre bu durumu belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60 ≤ 5x + 25 B) 60 ≥ 5x + 25 C) 60 < 5x + 25 D) 60 > 5x + 25 Cevabını kontrol et

9. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Bir eşitsizliğin yukarıdaki gibi gösteriminde 0 sayısı eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir Cevabını kontrol et

10. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > -1 B) x < -1 C) x ≤ -1 D) x ≥ -1 Cevabını kontrol et

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 3 B) x < 3 C) x ≤ 3 D) x ≥ 3 Cevabını kontrol et

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3 > x > 2 B) -3 < x < 2 C) -3 ≤ x ≤ 2 D) -3 ≥ x ≥ 2 Cevabını kontrol et

13. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 > x > -5 B) 1 > x ≥ -5 C) 1 ≥ x > -5 D) 1 ≥ x ≥ -5 Cevabını kontrol et

14. soru En az 1 ve en fazla 6 olan gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Cevabını kontrol et

15. soru Edirne'den Hakkari'ye giden Müslim saate 50'den fazla , en fazla 100 km hızla araba kullanmıştır.
Müslim'in hızına ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50100 B) C) D) Cevabını kontrol et

16. soru Eşitsizliğin iki tarafıda negatif sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru x + 2 ≥ 3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru x 2 ≥ 4 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

19. soru 2x + 3 > 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 3x + 2 2 ≤ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 3 - x 2 < -1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru 16 - 2x > x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (5x-9) , küçük olanın yaşı ise (x+3) olduğunda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x ≤ 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ( tam sayı değeri ) ödemiştir?
Cevabını kontrol et

25. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 50 cm'den küçük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et

26. soru Yaşları 15'den küçük 5 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Kardeşler en fazla 30 gün , en az 15 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.