Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 6x 5 = 12 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru 3x 2 - 1 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru x+1 5 = 2 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru x-4 2 + 2 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru x 5 - 2 3 = 2 15 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru Bir denklemde bilinmeyene verilen her değerde eşitlik oluyorsa bu değerler denklemin çözümüdür ve bu denkleme özdeşlikte denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru 3.(x-2)=3x-8 denkleminde bilinmeyenin her değerinde eşitlik sağlanır.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

8. soru 2 x-3 = 1 2 denkleminde x=3 değeri için denklemin çözümü yoktur.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

9. soru 9-x 2+3x = 3 20 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru Yarısı ile beşte birinin farkı 65 olan sayı kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 50'den bir sayıyı çıkartıp dörte birini alınca o sayıya eşit olmaktadır.Buna göre bu sayı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları