Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerlerinde doğruluk sağlanabilen eşitliğe denklem denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru x 3 = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru x + y = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru x3 + 1 = 10 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 36 santimetredir.
Bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+x2=36 B) 2.(x+x2)=36 C) x+2x=36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru İçilen sütün 500 mL fazlası 1750 mL ise içilen sütün miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+1750=500 B) x-1750=500 C) x+500=1750 D) x-500=1750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Hatice'nin 9 kg almasıya kütlesinin 72 kg olması durumunda önceki kütlesini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+72=9 B) x-72=9 C) x+9=72 D) x-9=72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 26 + x = 63 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 2x - 5 = 29 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 5.(x-10)=30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 3x - 5 = 2x + 10 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 3x-4+4x-2=8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru 3.(x + 5) - 2.(x - 3) = 23 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru =bilinmeyen =300 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.