Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Gidilecek yolun üçte biri 150 km ise gidilecek yolun uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=150 B) x-3=150 C) 3.x=150 D) x3=150 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 38 + x = 53 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2x - 3 = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2.(x + 3) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 2x + 5 = 3x + 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2x + 2 - x - 1 = 8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4.(x + 2) - 3.(x - 6) = 30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerlerinde doğruluk sağlanabilen eşitliğe denklem denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 214 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x 3 = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru x + y = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru x3 + 1 = 10 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 36 santimetredir.
Bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+x2=36 B) 2.(x+x2)=36 C) x+2x=36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İçilen sütün 500 mL fazlası 1750 mL ise içilen sütün miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+1750=500 B) x-1750=500 C) x+500=1750 D) x-500=1750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Hatice'nin 9 kg almasıya kütlesinin 72 kg olması durumunda önceki kütlesini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+72=9 B) x-72=9 C) x+9=72 D) x-9=72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 26 + x = 63 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 134 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2x - 5 = 29 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 5.(x - 10) = 30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 3x - 5 = 2x + 10 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 3x - 4 + 4x - 2 = 8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3.(x + 5) - 2.(x - 3) = 23 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.