Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayı veya işlem sonucunun başka bir sayı veya işlem sonucuna eşit olması durumu eşitliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 2x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru 2y - x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru x2 - 1 = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 30 santimetredir.
Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2x=30 B) 2.(x+2x)=30 C) x+x2=30 Soruyu cevapla

6. soru Gidilecek yolun üçte biri 150 km ise gidilecek yolun uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=150 B) x-3=150 C) 3.x=150 D) x3=150 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru Ayşe'nin 8 kg vermesi sonucunda 65 kg olması durumunda kilo vermeden önceki kilosunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+65=8 B) x-65=8 C) x+8=65 D) x-8=65 Soruyu cevapla

8. soru 38 + x = 53 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru 2x - 3 = 25 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 2.(x+3)=16 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru 2x+5=3x+2 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 2x+2-x-1=8 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru 4.(x+2)-3.(x-6)=30 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru =bilinmeyen =120 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları