Birinci dereceden denklem eşitsizlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  1. a , b ∈ R olmak üzere {x| a < x < b , x ∈ R } kümesine karşılık gelen a ve b arasındaki tüm gerçek sayıların oluşturduğu aralığa açık aralık denir.
  2. Yukarıdaki açık aralık (a,b) şeklinde gösterilir.
  3. Yukarıdaki açık aralığın sayı doğrusunda gösterimi ab şeklinde olur.
Yukarıdakileriden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I , II ve III Cevabını kontrol et

2. soru Davut -3 veya -3 den küçük bir sayı tutmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu aralığı göstermektedir? A) (−∞ , -3) B) (−∞ , -3] C) (-3 , ∞) D) [-3 , ∞) E) [-3 , ∞] Cevabını kontrol et

3. soru A = {x | -2 ≤ x < 5 , x ∈ R } ve B = {x | -5 < x ≤ 2 , x ∈ R } olmak üzere A ∩ B kümesinin belirttiği aralığın sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -22 B) -22 C) -22 D) -55 E) -25 Cevabını kontrol et

4. soru -2 ≤ x < 6 ve -5 < y < 9 olduğuna göre 3x + 2y ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [-19,39] B) [-16,45] C) (-19,39) D) (-16,45) E) (-5,9) Cevabını kontrol et

5. soru 2x + (a - 1)y + 3 = 0 birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.Denklemin değişkeni x olduğuna göre a nın değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 3x - 8 = 0 denkleminin N nde çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = { 8 } C) ÇK = { 83 } D) ÇK = { 38 } E) ÇK = { 3 } Cevabını kontrol et

7. soru (a + 4)x + 2b + 6 = 0 denkleminde ÇK = R olduğuna göre a.b değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru x + 2 3x + 6 = 1 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = { -2 } C) ÇK = R D) ÇK = { ∅ , -2 } E) ÇK = R - { -2 } Cevabını kontrol et

9. soru x + 5 > 3 eşitsizliğinin çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 35 B) 35 C) -2 D) -2 E) -2 Cevabını kontrol et

10. soru x , y ∈ R , -5 ≤ x < 4 , -3 ≤ y ≤ 8 olmak üzere 3x + 2y nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 10 + 2x < 3x - 1 < 2x + 40 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hagisidir? A) 1141 B) 1042 C) 1142 D) 1241 E) 1041 Cevabını kontrol et

12. soru 1 8 1 x < 1 3 ve -12<1y<-19 olmak üzere x.y nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) -72 ≤ x.y < -6 B) -72 < x.y < -6 C) -27 < x.y < -16 D) -27 ≤ x.y < -16 E) -27 < x.y ≤ -16 Cevabını kontrol et

13. soru |5 - 2| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 - 2 B) 2- 5 Cevabını kontrol et

14. soru |x - 2| + |-2x + 6| ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru |x - 5| = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {4} C) ÇK = {6} D) ÇK = {4,6} Cevabını kontrol et

16. soru |3x - 3| + |4x - 4| = 21 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-6} C) ÇK = {8} D) ÇK = {-6,8} Cevabını kontrol et

17. soru |3x - 3| + x = 21 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-9} C) ÇK = {6} D) ÇK = {-9,6} Cevabını kontrol et

18. soru |2x - 1| ≥ 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = [3,∞) B) ÇK = {1,2} C) ÇK = [-1,2] D) ÇK = ( -∞ , -1] ∪ [2 , ∞) E) ÇK = ( -∞ , -1] ∩ [2 , ∞) Cevabını kontrol et

19. soru |x - 1| ≤ -2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-1,3} C) ÇK = [-1,3] D) ÇK = [-1,∞] E) ÇK = [3,∞] Cevabını kontrol et

20. soru -1 2 y x
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et

21. soru
  • x + 3y = 2
  • x - y = 6
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
A) ÇK = ∅ B) ÇK = {5} C) ÇK = {-1} D) ÇK = {-1,5} E) ÇK = {(5,-1)} Cevabını kontrol et

22. soru 1 2 1 -1 y x
Yukarıdaki doğrular (2,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et

23. soru m , n ∈ R olmak üzere
  • 3x -4my + 3 = 0
  • 4nx - 16y - 1 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanı olduğuna göre m.n kaç olamaz?
Cevabını kontrol et

24. soru y x 0 3 -3 -2
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y = -6
x - y = -3
B)
3x + 2y = 6
x + y = -3
C)
3x - 2y = -6
x + y = 3
D)
3x + 2y = 6
x - y = 3
E)
3x + 2y = -6
x - y = 3
Cevabını kontrol et

25. soru y x 0 2 4
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizliğin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x + y < 4 B) 2x + y > 4 C) 2x + y ≤ 4 D) x + 2y < 4 E) x + 2y > 4 Cevabını kontrol et

26. soru y x 0 2 -2 -1 1
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A)
x - 2y > -2
x - 2y < 2
B)
x - 2y > -2
x - 2y ≥ 2
C)
x - 2y < -2
x - 2y < 2
D)
x - 2y ≤ -2
x - 2y ≥ 2
E)
x - 2y < -2
x - 2y ≥ 2
Cevabını kontrol et

27. soru y x 0 2x - 3y - 4 = 0 3x + 2y - 6 = 0
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≤ 4
B)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≥ 4
C)
3x + 2y ≥ 6
2x - 3y > 4
D)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≥ 4
E)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≤ 4
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.