Birinci dereceden denklem eşitsizlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  1. a , b ∈ R olmak üzere {x| a < x < b , x ∈ R } kümesine karşılık gelen a ve b arasındaki tüm gerçek sayıların oluşturduğu aralığa açık aralık denir.
  2. Yukarıdaki açık aralık (a,b) şeklinde gösterilir.
  3. Yukarıdaki açık aralığın sayı doğrusunda gösterimi ab şeklinde olur.
Yukarıdakileriden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I , II ve III Cevabını kontrol et

Bu soruya 93 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Davut -3 veya -3 den küçük bir sayı tutmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu aralığı göstermektedir? A) (−∞ , -3) B) (−∞ , -3] C) (-3 , ∞) D) [-3 , ∞) E) [-3 , ∞] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A = {x | -2 ≤ x < 5 , x ∈ R } ve B = {x | -5 < x ≤ 2 , x ∈ R } olmak üzere A ∩ B kümesinin belirttiği aralığın sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -22 B) -22 C) -22 D) -55 E) -25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -2 ≤ x < 6 ve -5 < y < 9 olduğuna göre 3x + 2y ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [-19,39) B) [-16,36) C) (-19,39) D) (-16,36) E) (-5,9) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2x + (a - 1)y + 3 = 0 birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.Denklemin değişkeni x olduğuna göre a nın değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3x - 8 = 0 denkleminin N kümesinde çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = { 8 } C) ÇK = { 83 } D) ÇK = { 38 } E) ÇK = { 3 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru (a + 4)x + 2b + 6 = 0 denkleminde ÇK = R olduğuna göre a.b değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru x + 2 3x + 6 = 1 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = { -2 } C) ÇK = R D) ÇK = { ∅ , -2 } E) ÇK = R - { -2 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x + 5 > 3 eşitsizliğinin çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 35 B) 35 C) -2 D) -2 E) -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x , y ∈ R , -5 ≤ x < 4 , -3 ≤ y ≤ 8 olmak üzere 3x + 2y nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 10 + 2x < 3x - 1 < 2x + 40 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hagisidir? A) 1141 B) 1042 C) 1142 D) 1241 E) 1041 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 1 8 1 x < 1 3 ve -12<1y<-19 olmak üzere x.y nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) -72 ≤ x.y < -6 B) -72 < x.y < -6 C) -27 < x.y < -16 D) -27 ≤ x.y < -16 E) -27 < x.y ≤ -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru |5 - 2| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 - 2 B) 2- 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru |x - 2| + |-2x + 6| ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru |x - 5| = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {4} C) ÇK = {6} D) ÇK = {4,6} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru |3x - 3| + |4x - 4| = 21 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-6} C) ÇK = {8} D) ÇK = {-6,8} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru |3x - 3| + x = 21 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-9} C) ÇK = {6} D) ÇK = {-9,6} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru |2x - 1| ≥ 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = [3,∞) B) ÇK = {1,2} C) ÇK = [-1,2] D) ÇK = ( -∞ , -1] ∪ [2 , ∞) E) ÇK = ( -∞ , -1] ∩ [2 , ∞) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru |x - 1| ≤ -2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-1,3} C) ÇK = [-1,3] D) ÇK = [-1,∞] E) ÇK = [3,∞] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 20. sorusunun resmi
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
  • x + 3y = 2
  • x - y = 6
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
A) ÇK = ∅ B) ÇK = {5} C) ÇK = {-1} D) ÇK = {-1,5} E) ÇK = {(5,-1)} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki doğru (2,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru m , n ∈ R olmak üzere
  • 3x -4my + 3 = 0
  • 4nx - 16y - 1 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanı olduğuna göre m.n kaç olamaz?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y = -6
x - y = -3
B)
3x + 2y = 6
x + y = -3
C)
3x - 2y = -6
x + y = 3
D)
3x + 2y = 6
x - y = 3
E)
3x + 2y = -6
x - y = 3
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 25. sorusunun resmi
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizliğin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x + y < 4 B) 2x + y ≥ 4 C) 2x + y ≤ 4 D) x + 2y < 4 E) x + 2y > 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 26. sorusunun resmi
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A)
x - 2y ≥ -2
x - 2y ≤ 2
B)
x - 2y ≤ -2
x - 2y ≤ 2
C)
2x - y ≥ -2
x - 2y ≤ 2
D)
x - 2y ≤ -2
x - 2y ≥ 2
E)
2x - y ≤ -2
x - 2y ≥ 2
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y > 6
2x - 3y > 4
B)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≥ 4
C)
3x + 2y ≥ 6
2x - 3y > 4
D)
3x + 2y > 6
2x - 3y < 4
E)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≤ 4
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.