Birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  1. a , b ∈ R olmak üzere {x| a < x ≤ b , x ∈ R } kümesine karşılık gelen a ve b arasındaki tüm gerçek sayıların oluşturduğu aralığa yarı açık aralık denir.
  2. Yukarıdaki açık aralık [a,b) şeklinde gösterilir.
  3. Yukarıdaki açık aralığın sayı doğrusunda gösterimi ab şeklinde olur.
Yukarıdakileriden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I , II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 483 doğru , 911 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Sınıfdaki en uzun öğrencinin boyu 198 cm , en kısa öğrencinin boyu 165 cm dir.Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin boylarının aralığını göstermektedir? A) (165 , 198) B) [165 , 198] C) [165 , 198) D) (165 , 198] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 734 doğru , 946 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A = {x | -1 ≤ x < 4 , x ∈ R } ve B = {x | -3 ≤ x ≤ 2 , x ∈ R } olmak üzere A ∪ B kümesinin belirttiği aralığın sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -12 B) -12 C) -34 D) -34 E) -34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 330 doğru , 555 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -1 < x < 4 ve -3 < y < 6 olduğuna göre 2x + 3y ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [-9,24] B) [-11,26] C) (-11,26) D) (-9,24) E) (-3,6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 357 doğru , 693 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (a - 1)x3 + (b - 2)x2 + 5x + a + 2b = 0 birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.Denklemin değişkeni x olduğuna göre denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = { -3 } B) ÇK = { -2 } C) ÇK = { 1 } D) ÇK = { -1 } E) ÇK = { 2 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 222 doğru , 564 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 4(3x - 5) = 3(4x + 1) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = { 0 } C) ÇK = { 23 } D) ÇK = { 0 , 23 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 527 doğru , 611 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru (3a - 1)x + 10 = 0 denkleminin ÇK = { -2 } olduğuna göre a değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 264 doğru , 517 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İki kardeşe hafta başında aynı miktarda harçlık verilmiştir.Kardeşlerden biri harçlığın 34 den 5 TL eksik , diğeri ise yarısından 20 TL fazla para harcamıştır.
İki kardeşin harcadığı para eşit olduğuna göre bir kardeşin harçlığı kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 396 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3x - 1 ≥ 8 eşitsizliğinin R kümesindeki ÇK si aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = (3,∞) B) ÇK = (-∞,3) C) ÇK = [3,∞) D) ÇK = [-∞,3) E) ÇK = [-3,∞) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 392 doğru , 437 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x + 1 2 + x ≥ 3x - 1 4 eşitsizliğinin ÇK si aşağıdakilerden hangisidir? A) 13 B) 13 C) 43 D) 43 E) 43 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1 6 1 x < 1 2 ve -13<1y<-18 olmak üzere 2x + y nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru x ∈ R- olmak üzere |2x - 1| + |-3x + 2| - |x| işleminin eşiti aşağıdakileden hangisidir? A) x - 3 B) x + 3 C) 3 - x D) 4x - 3 E) 3 - 4x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 350 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 5|x + 2| - 1 = -6 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-3} C) ÇK = {-1} D) ÇK = {-3,-1} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 217 doğru , 401 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru |x - 1| + |1 - x| = 6 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {-2} C) ÇK = {4} D) ÇK = {-2,4} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 103 doğru , 429 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru ||x + 1| - 5| = 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {3} C) ÇK = {1,3} D) ÇK = {-7,-8} D) ÇK = {-8,-7,-4,2} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 340 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru |x - 3| < 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅ B) ÇK = {1} C) ÇK = {5} D) ÇK = {1,5} E) ÇK = (1,5) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 426 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 17. sorusunun resmi
Çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -1 < x < 2 B) -1 < |2x-1| ≤ 3 C) -1 ≤ |2x-1| < 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 278 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 18. sorusunun resmi
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 216 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
  • 1 x + 2 y = 3 2
  • 2 x + 1 y = 1 4
denklem sisteminde x kaçtır?
A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 266 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki doğru (-3,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru x eksenini hangi noktada keser?
A) -3 B) -4 C) -5 D) -6 E) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y = -6
x - y = -3
B)
3x + 2y = 6
x + y = -3
C)
3x - 2y = -6
x + y = 3
D)
3x + 2y = 6
x - y = 3
E)
3x + 2y = -6
x - y = 3
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 22. sorusunun resmi
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizliğin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x + y < 4 B) 2x + y > 4 C) 2x + y ≤ 4 D) x + 2y < 4 E) x + 2y > 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
x + y ≥ -2
x - 2y ≥ 4
B)
x + y > -2
x - 2y > 4
C)
x + y < -2
x - 2y > 4
D)
x + y ≤ -2
x - 2y ≥ 4
E)
x + y ≤ -2
x - 2y ≤ 4
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≤ 4
B)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≥ 4
C)
3x + 2y ≥ 6
2x - 3y > 4
D)
3x + 2y ≤ 6
2x - 3y > 4
E)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≤ 4
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.