Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru -1 -2 y x
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et

2. soru
  • 2x + y = 3
  • x - y = 6
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
A) ÇK = ∅ B) ÇK = {3} C) ÇK = {-3} D) ÇK = {3,-3} E) ÇK = {(3,-3)} Cevabını kontrol et

3. soru
  • 1 x + 2 y = 3 2
  • 2 x + 1 y = 1 4
denklem sisteminde y = ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et

4. soru
  • x + y = 2
  • 2x - 3y = 5
denklem sisteminde x= ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et

5. soru a , b ∈ Z+ olmak üzere
  • ax + by = 10
  • 2ax + 3by = 25
denklem sisteminin ÇK si {(53,52)} olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et

6. soru 1 2 1 -1 y x
Yukarıdaki doğrular (2,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru x eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et

7. soru m , n ∈ R olmak üzere
  • 2x -2my - 3 = 0
  • 2nx - 4y + 1 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanı olduğuna göre m.n kaç olamaz?
Cevabını kontrol et

8. soru y x 0 2 -3 -2
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x - 2y = 6
x - y = 2
B)
3x + 2y = 6
x + y = -2
C)
3x - 2y = -6
x + y = 2
D)
3x + 2y = 6
x - y = 2
E)
3x + 2y = -6
x - y = 2
Cevabını kontrol et

9. soru y x 0 2 4
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizliğin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x + y < 4 B) 2x + y > 4 C) 2x + y ≥ 4 D) x + 2y < 4 E) x + 2y > 4 Cevabını kontrol et

10. soru y x 0 4 -2 -2
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
x + y ≥ -2
x - 2y ≥ 4
B)
x + y > -2
x - 2y > 4
C)
x + y < -2
x - 2y > 4
D)
x + y ≤ -2
x - 2y ≥ 4
E)
x + y ≥ -2
x - 2y ≤ 4
Cevabını kontrol et

11. soru y x 0 2x - 3y - 4 = 0 3x + 2y - 6 = 0
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≤ 4
B)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≥ 4
C)
3x + 2y ≥ 6
2x - 3y < 4
D)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≥ 4
E)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≤ 4
Cevabını kontrol et

12. soru y x 0 2x - y + 3 = 0 3x + y -2 = 0
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2x - y < -3
3x + y > 2
B)
2x - y > -3
3x + y < 2
C)
2x - y ≥ -3
3x + y ≥ 2
D)
2x - y ≥ -3
3x + y ≥ 2
E)
2x - y > -3
3x + y > 2
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.