Cebirsel ifade anlamı modellemesi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2.z = z + z eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru e + 4 3 = e3 + 43 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru j 5 = 15.j eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru h - 4 4 = h4 - 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru a ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a B) a + 1 C) a + 2 D) a + a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru x y ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) 3x + 2y B) 2x + 3y C) x + y D) x + y + 5 Cevabını kontrol et

7. soru 10 x
Yukarıdaki sarı dikdörtgen kısa kenarı x uzun kenarı 10 cm olan büyük dikdörtgenin üçte biri kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 + x3 B) 10.x3 C) 103 + x D) x3 + 10 Cevabını kontrol et

8. soru y x
Yukarıdaki yeşil dikdörtgenin kısa kenarı büyük dikdörtgenin uzun kenarının beşte ikisi kadardır.
Buna göre yeşil dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.x.y5 B) 2+x+y5 C) 25 + x + y D) 25.x + y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.