Cebirsel ifadeler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

6. sınıf cebirsel ifadeler , 7. sınıf cebirsel ifadeler ,

- TEST SAYFA ADLARI

6. sınıf : 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifade değeri hesaplama soruları , Sözel durumdan cebirsel ifade testi , Cebirsel ifade terim kavram soruları , 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları 2

7. sınıf : 7. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları , Doğal sayı cebirsel ifade çarpma testi , Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları , 7. sınıf cebirsel ifade modelleme soruları

- KAZANIM

- 6.sınıf Cebirsel İfadeler

 1. Terimler: cebirsel ifade, değişken, katsayı, terim, sabit terim
 2. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
  1. Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” olarak adlandırıldığı belirtilir.
  2. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır.
  3. Terim, sabit terim, benzer terim ve katsayı kavramları ele alınır.
 3. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
 4. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.Bu düzeyde 4a , a/5 , (2+-a)/5 biçimindeki cebirsel ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara yer verilir.Örneğin a + a + a + a = 4a, 2b = b + b, 3+c5=35+c5+d5=15.d gibi işleme dayalı uygulamaların yanı sıra aşağıda örneklendiği gibi uygun modellerle çalışmalar yapılır. a+a+a=3.a=3aaaaa

- 7.sınıf Cebirsel İfadeler

 1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işleminde uygun modeller kullanılır.
 2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.Örneğin 5 (x + 3) = 5x + 15
 3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
  1. Adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır.
  2. Değişken kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanır.
  3. c) Sayı örüntüleri incelenerek örüntünün kuralını bir değişken ile (örneğin n cinsinden) yazmaya yönelik çalışmalar yapılır. Örneğin, bir aritmetik dizinin ilk dört terimi 3, 9, 15 ve 21 ise bu dizinin kuralı 6n–3 olarak ifade edilir.
  4. Günlük hayat durumlarında veya şekil örüntülerindeki ilişkileri örüntüye dönüştürerek kuralı bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
  5. Günlük hayat durumu örneği: Birinci hafta 7 kelebekle koleksiyona başlayan Emine, sonraki her hafta koleksiyonuna 5 kelebek eklemektedir. Kelebek sayısının hafta sayısıyla ilişkisini cebirsel ifade olarak belirtiniz.
   Hafta123...n
   Toplam kelebek sayısı71217......
   İlişki5.1+25.2+25.3+2...5.n+2
  6. Şekil örüntüsü örneği: Her adımda mevcut altıgenlerden yalnız biriyle ortak kenara sahip olacak şekilde altıgen eklenerek oluşturulan şekil örüntüsünde, altıgen sayısı ile toplam kenar sayısı arasındaki ilişkinin cebirsel kuralı nedir? 1.adım2.adım3.adım
   Altıgen sayısı123...
   Toplam kenar sayısı61116......
   İlişki5.1+15.2+15.3+1...5.n+1

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.