Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+2) B) 2x2+6x+4 C) 2x2+4x+6 D) x2+x2+6x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru x2y-xy2+x-5 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 447 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2 B) -2 C) 4 D) -4 Cevabını kontrol et

Bu soruya 199 doğru , 196 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -13 B) -6 C) 6 D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 370 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4x-3x+2x=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 387 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.5 cebirsel ifadesine eşittir? A) -25a B) -10a C) -7a D) 3a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 308 doğru , 240 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 4x3.3x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 202 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi 16x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.4y B) 4x.y.4y C) 2x.4x.2y D) x.2x.8y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 219 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+2) ifadesine eşittir? A) 2x+2 B) x2+2 C) x2+2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 171 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-3 B) 6x2-3 C) 8x2-2x D) 8x2-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(3y-1) ifadesine eşittir? A) 5xy-3x B) 5xy-3 C) 6xy-2 D) 6xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(2x-2) ifadesine eşittir? A) 4x2-6x+2 B) 4x2+6x-2 C) 4x2-2x+2 D) 4x2+2x-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi (3xy-2x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 6xy2-7xy+2x B) 6xy2-7xy-2x C) 6y2-4xy+2x D) 6xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (x+2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı -3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(x-3b) çarpımında sabit terim 21 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -8 B) -9 C) -10 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1) B) (2x+1).(x+2) C) 2x2+5x+2 D) x2+x2+5x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 4x.(x-1) B) 4x2-4x C) 4x2-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 4x+1=5x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 839 doğru , 838 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 4x-2y=2xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 879 doğru , 564 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru (2x+4).(3x-5) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 216 doğru , 342 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(3x+3) B) 3x2+3x C) 3x2+x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 364 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(2x-1) B) 4x2-2 C) 4x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 196 doğru , 220 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x2-4x+2 B) 2x2+4x-2 C) 2x2+x-2 D) 2x2-x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(2x+1) B) 2x.(x+1) C) 2x2+x D) x2+x2+x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(x-1) B) x2-1 C) x2-x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (2x-1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-4x+1 B) 2x2-4x+1 C) 4x2-2x+1 D) 2x2-2x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru x2-25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 9x2+12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 2.(y+5) =2y+10 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru (x+2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+4x+4 B) x2+4 C) 4x+4 D) x2+2x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru (x-1).(x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-1 B) (x-1)2 C) (x+1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 9x2-12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+6)2 B) x2+12x+36 C) x2+6x+36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (x+3y)2= x2+30+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-6 , |AC|=4x+6 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
A) 33 B) -33 C) 45 D) -45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 50 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 12x+16 cebirsel ifadesi a.(3x+4) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru x2y+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru ax+bx=40 ve a+b=8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 4x3+4x= a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2x B) 2x2 C) 4x D) 4x2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru x+y=3 olduğuna göre 15 - y2-2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 2x2-18=(x-3).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Alanı (27x2-12) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 56 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 46. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=27 cm ve |DF|=28 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 25x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru x2+y2=34 ve x+y=8 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru a=1700 olduğuna göre a.(a-8)+16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3x2y-2x2y).(3x2y+2x2y) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2 B) x2+6x+9 C) (x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru (2x+1).(x+1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-1 B) 3x+1 C) x-3 D) x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 54. sorusunun resmi
Alanı x2 olan cebir karosu noktalı yerlerden kesilmiştir.Kesim sonrasında sarı renkli şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x2-22 B) (x-2).(x+2) C) (x-2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 992 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 56. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=1 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-2x+1 B) x2-2x+2 C) x2+1 D) x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

57. soru x=25 , y=23 olduğuna göre x2+2xy+y2 x2- y2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

58. soru Aşağıdakilerden hangisi 4x2-25+9y2+12xy ifadesinin çarpanlarından biridir? A) 2x+3y B) 3x+2y C) 3x+2y-5 D) 2x+3y-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.