Cebirsel ifadeler özdeşlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru z2-2x+3y2-1 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır? Soruyu cevapla

2. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 7 B) -7 C) 4 D) -4 Soruyu cevapla

3. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) 1 B) -2 C) 9 D) -3 Soruyu cevapla

4. soru 3x-5x+4x=2x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.3 cebirsel ifadesine eşittir? A) -23a B) -6a C) -5a D) a Soruyu cevapla

6. soru 3x2.3x-3=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 20x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.5y B) 4x.y.5y C) x.4x.5y D) 10x.2x.y Soruyu cevapla

8. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+1) ifadesine eşittir? A) 2x+1 B) x2+1 C) x2+x Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2x-7) ifadesine eşittir? A) 5x-10 B) 5x2-10 C) 6x2-21x D) 6x2-21 Soruyu cevapla

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4y-3) ifadesine eşittir? A) 6xy-3 B) 6xy-3x C) 8xy-6 D) 8xy-6x Soruyu cevapla

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 6x2-7x+2 B) 6x2+7x-2 C) 6x2-3x+2 D) 6x2+3x-2 Soruyu cevapla

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (2xy-x).(2y-3) ifadesine eşittir? A) 4xy2-8xy+3x B) 4xy2-8xy-3x C) 4y2-6xy+3x D) 4xy2-6xy-3x Soruyu cevapla

13. soru (x+5).(2x-7) çarpımı sonucunda x'li terimin katsayısı kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(2x-a).(x-2b) çarpımında sabit terim 10 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -3 B) -5 C) -7 D) -9 Soruyu cevapla

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+2) B) 2x2+6x+4 C) 2x2+4x+6 D) x2+x2+6x+4 Soruyu cevapla

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-3x Soruyu cevapla

17. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen bazı sayı veya sayılarda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru 2x - 6 =3.(x-2) eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

19. soru (x+4).(x-1) = x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 4x-3 B) 4x+3 C) 3x-4 D) 3x+4 Soruyu cevapla

20. soru (2x-1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-4x+1 B) 2x2-4x+1 C) 4x2-2x+1 D) 2x2-2x+1 Soruyu cevapla

21. soru x2-25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Soruyu cevapla

22. soru 9x2+12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Soruyu cevapla

23. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) x2+2x+2 Soruyu cevapla

24. soru (3x+2y)2= 9x2+36+4y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru x x x+2 2x+2
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) (x+1)2 Soruyu cevapla

26. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=5 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-10x+25 B) x2-10x+50 C) x2+25 D) x2-10x Soruyu cevapla

27. soru 10x+70 cebirsel ifadesi a.(2x+14) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Soruyu cevapla

28. soru xy2+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

29. soru ax-bx=18 ve a-b=6 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

30. soru 6x2+6x= a.(x+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 3x C) 6 D) 6x Soruyu cevapla

31. soru x-y=2 olduğuna göre 10 - y2+2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

32. soru 2x2-72=(x-6).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru Alanı (2x2-18) cm2 ve kısa kenarı x-3 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 18 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

34. soru D E F 18 cm 19 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=18 cm ve |DF|=19 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

35. soru 25x2+40x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru x2+y2=45 ve x+y=9 olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru a=1800 olduğuna göre a.(a-10)+25 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları