Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADI

8. sınıf cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ,

- TEST SAYFA ADLARI

8. sınıf : Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme soruları , Özdeşlik soruları , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler soruları

- KAZANIM

- 8.sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 1. Terimler: özdeşlik, çarpanlara ayırma
 2. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  1. Terim, katsayı ve değişkenin anlamları üzerinde durulur. Sabit terimin de bir katsayı olduğu vurgulanır.
  2. x+5, 3x, x², -6y², a².b, 2a+2b gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde durulur.
 3. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  1. y(3y-2), (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur.
  2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
  3. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  1. (a ± b)² = a² ± 2ab + b² ve a² - b² = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır.
  2. Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
 5. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
  1. Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a² ± 2ab + b² biçimindeki tamkare ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır.
  2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
  3. Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemine girilmez.
  4. Tamkare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.