Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x2y-xy2+x-5 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 284 doğru , 688 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2 B) -2 C) 4 D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 452 doğru , 444 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -13 B) -6 C) 6 D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 611 doğru , 620 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4x+1=5x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1003 doğru , 1037 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4x-3x+2x=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 624 doğru , 308 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 4x-2y=2xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1039 doğru , 689 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.5 cebirsel ifadesine eşittir? A) -25a B) -10a C) -7a D) 3a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 499 doğru , 352 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4x3.3x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 351 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 16x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.4y B) 4x.y.4y C) 2x.4x.2y D) x.2x.8y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 255 doğru , 336 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+2) ifadesine eşittir? A) 2x+2 B) x2+2 C) x2+2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 293 doğru , 283 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-3 B) 6x2-3 C) 8x2-2x D) 8x2-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 268 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(3y-1) ifadesine eşittir? A) 5xy-3x B) 5xy-3 C) 6xy-2 D) 6xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 243 doğru , 230 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(2x-2) ifadesine eşittir? A) 4x2-6x+2 B) 4x2+6x-2 C) 4x2-2x+2 D) 4x2+2x-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 254 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Aşağıdakilerden hangisi (3xy-2x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 6xy2-7xy+2x B) 6xy2-7xy-2x C) 6y2-4xy+2x D) 6xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 155 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x2-4x+2 B) 2x2+4x-2 C) 2x2+x-2 D) 2x2-x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (x+2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı -3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (2x+4).(3x-5) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 233 doğru , 380 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(x-3b) çarpımında sabit terim 21 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -8 B) -9 C) -10 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 179 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1) B) (2x+1).(x+2) C) 2x2+5x+2 D) x2+x2+5x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(2x+1) B) 2x.(x+1) C) 2x2+x D) x2+x2+x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+2) B) 2x2+6x+4 C) 2x2+4x+6 D) x2+x2+6x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(3x+3) B) 3x2+3x C) 3x2+x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 182 doğru , 395 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 4x.(x-1) B) 4x2-4x C) 4x2-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(x-1) B) x2-1 C) x2-x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(2x-1) B) 4x2-2 C) 4x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 222 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 2.(y+5) =2y+10 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru (2x+1).(x+1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-1 B) 3x+1 C) x-3 D) x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru (x+2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+4x+4 B) x2+4 C) 4x+4 D) x2+2x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru (2x-1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-4x+1 B) 2x2-4x+1 C) 4x2-2x+1 D) 2x2-2x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru (x-1).(x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-1 B) (x-1)2 C) (x+1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru x2-25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 9x2-12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 9x2+12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+6)2 B) x2+12x+36 C) x2+6x+36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 54. sorusunun resmi
Alanı x2 olan cebir karosu noktalı yerlerden kesilmiştir.Kesim sonrasında sarı renkli şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x2-22 B) (x-2).(x+2) C) (x-2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 992 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru (x+3y)2= x2+30+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-6 , |AC|=4x+6 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
A) 33 B) -33 C) 45 D) -45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2 B) x2+6x+9 C) (x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 56. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=1 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-2x+1 B) x2-2x+2 C) x2+1 D) x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 50 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 12x+16 cebirsel ifadesi a.(3x+4) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru x2y+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3x2y-2x2y).(3x2y+2x2y) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru ax+bx=40 ve a+b=8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 4x3+4x= a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2x B) 2x2 C) 4x D) 4x2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru x+y=3 olduğuna göre 15 - y2-2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 2x2-18=(x-3).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Alanı (27x2-12) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 56 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 46. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=27 cm ve |DF|=28 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 25x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru x2+y2=34 ve x+y=8 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru x=25 , y=23 olduğuna göre x2+2xy+y2 x2- y2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

57. soru Aşağıdakilerden hangisi 4x2-25+9y2+12xy ifadesinin çarpanlarından biridir? A) 2x+3y B) 3x+2y C) 3x+2y-5 D) 2x+3y-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

58. soru a=1700 olduğuna göre a.(a-8)+16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.