Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Üç değişkenli bir cebirsel ifadede ilk ve üçüncü terimlerin kareköklerinin çarpımının iki katı ikinci terime eşitse cebirsel ifade tam kare cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 9x+6 cebirsel ifadesi a.(3x+2) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru xy2+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 4x2-4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru 9x2-4x2 cebirsel ifadesi (3x-2x).(3x+2x) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru ax+bx=42 ve a+b=7 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 3x4+6x2= a.(x3+2x) olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 3x C) 3x2 D) 3x3 Soruyu cevapla

8. soru 3x+2y=3 olduğuna göre 22 - 4y2-12xy-9x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru 3x2-27=(x-3).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru Alanı (12x2-3) cm2 ve kısa kenarı 2x-1 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 36 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

11. soru D E F 40 cm 42 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=40 cm ve |DF|=41 cm olduğuna göre |EF| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

12. soru 16x2+40x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru x2+y2=40 ve x-y=4 olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru x=51 , y=25 olduğuna göre x2+4xy+4y2 x2- 4y2 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru Aşağıdakilerden hangisi x2-9+4y2+4xy ifadesinin çarpanlarından biridir? A) x+2y B) 2x+y C) 2x+y-3 D) x+2y-3 Soruyu cevapla

16. soru a=1998 olduğuna göre a.(a-4)+4 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları