Cebirsel ifadelerin çarpımı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Cebirsel ifadeler çarpılırken çarpanlardaki her bir terim ile diğer çarpandaki her bir terim ayrı ayrı çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+3) ifadesine eşittir? A) 2x+3 B) x2+3 C) x2+3x Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(x-2) ifadesine eşittir? A) 4x-5 B) 4x2-5 C) 3x2-6x D) 3x2-6 Soruyu cevapla

4. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2x-3) ifadesine eşittir? A) 5x-6 B) 5x2-6 C) 6x2-9x D) 6x2-9 Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(5y-3) ifadesine eşittir? A) 7xy-5x B) 7xy-5 C) 10xy-6 D) 10xy-6x Soruyu cevapla

6. soru Aşağıdakilerden hangisi (4x-2).(2x-3) ifadesine eşittir? A) 8x2-16x+6 B) 8x2+16x-6 C) 8x2-4x+6 D) 8x2+4x-6 Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi (2xy-3x).(2y-3) ifadesine eşittir? A) 4xy2-12xy+9x B) 4xy2-12xy-9x C) 4y2-6xy+9x D) 4xy2-6xy-9x Soruyu cevapla

8. soru (x-2) cm (x-3) cm
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-5x+6 B) x2+5x-6 C) x2+x-6 D) x2-x+6 Soruyu cevapla

9. soru (x-3).(2x-a) çarpımında katsayılar toplamı 6 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru (x+4).(3x-8) çarpımı sonucunda x'li terimin katsayısı kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-2a).(3x-b) çarpımında sabit terim 14 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -9 B) -11 C) -13 D) -15 Soruyu cevapla

12. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+1).(x+1) B) 2x2+3x+1 C) x2+3x+1 D) x2+x2+3x+1 Soruyu cevapla

13. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 5x.(2x-1) B) 10x2-5 C) 10x2-5x Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları