Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5x + 2x = 7x
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 5n - p = 4np
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (4x + 5)-(3x + 2) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x + 3 B) x + 7 C) 7x + 3 D) 7x + 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (7y - 5)-(y + 2) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 6y - 3 B) 6y - 7 C) 6y + 3 D) 8y - 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (7y + 2)-(2y - 5) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5y + 3 B) 9y - 5 C) 5y - 3 D) 5y + 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5m - m = 4m
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 797 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2x + 3y = 5xy
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 480 doğru , 404 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (7x + 2)-(2x + 5) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 9x - 3 B) 9x + 7 C) 5x - 3 D) 5x + 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 432 doğru , 408 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (5y - 2)-(y + 7) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4y - 9 B) 4y - 5 C) 4y + 5 D) 6y - 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 352 doğru , 380 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (4y + 3)-(2y - 1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2y - 2 B) 2y + 4 C) 2y + 2 D) 6y - 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 359 doğru , 299 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3 B) 3x C) x+x+x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 227 doğru , 324 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3x B) 3x+3 C) 3.(x+1) D) x+x+x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3x B) 3x+6 C) x+x+x+6 D) 3.(x+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 300 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 5x-5 B) 5.(x-1) C) 5x-1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 214 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 6x-6 B) 6x-1 C) 6.(x-1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 8x-4 B) 8x-1 C) 4.(2x-1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 12x-6 B) 12x-1 C) 6.(2x-1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 261 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.