Düzgün çokgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dikdörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir düzgün çokgende bir köşeden ardışık olmayan köşelere çizilen doğru parçalarına kenar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru düzgün çokgenler soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki düzgün beşgende hangi doğru parçası köşegen değildir?
A) [HJ] B) [HL] C) [IP] D) [IY] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 40o ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru düzgün çokgenler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre AHJ ölçüsü kaç derecedir?
A) 64,5 B) 65,5 C) 66,5 D) 67,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru düzgün çokgenler soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGHI düzgün dokuzgen ve KLMNOPRBAJ düzgün ongendir.
Buna göre CBR ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru düzgün çokgenler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki NOPRSTUV düzgün sekizgendir.
Buna göre SUN ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Düzgün çokgenlerin tüm kenar uzunlukları eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 264 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru İkizkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yamuk bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir. A) Eşkenar üçgen B) Paralelkenar C) Kare Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru düzgün çokgenler soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki düzgün altıgende C noktasından çizilen hangi doğru parçası köşegen değildir?
A) [CA] B) [CZ] C) [CH] D) [CF] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Düzgün çokgenlerin bir iç açısının ölçüsünü (kenar sayısı - 2) x 180kenar sayısı işlemi yaparak bulabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 202 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 45o ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru düzgün çokgenler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki KLMNOPRST düzgün dokuzgen ve KLUVY düzgün beşgendir.
Buna göre ULM ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru düzgün çokgenler soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGHIJ düzgün ongen ve KLMNOPRSTUBA düzgün onikigendir.
Buna göre JAK ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru düzgün çokgenler soruları 19. sorusunun resmi
Yukarıdaki HIJKLMNOPR düzgün ongendir.
Buna göre KMO ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.