Daire ve daire dilimi alanı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dairenin alanını bulabilmek için pi sayı dairenin çapın karesi ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Yarıçapı 7 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alınız.) Soruyu cevapla

3. soru Alanı 75 cm2 olan dairenin yarıçapı kaç santimetredir? ( yerine 3 alınız.) Soruyu cevapla

4. soru Yarıçapı 10 cm olan ve merkez açısı 90o olan bir daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alınız.) Soruyu cevapla

5. soru O F G
m(FOG) = 120o ve |OF|=5 cm olduğuna göre yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Soruyu cevapla

6. soru O B C
m(BOC) = 135o ve daire diliminin alanı 72 cm2 olduğuna göre |OC| kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Soruyu cevapla

7. soru O K T
Yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı 27 cm2 ve |OK|= 6 cm olduğuna göre m(TOK) kaç derecedir ?( yerine 3 alınız.)
Soruyu cevapla

8. soru O D F 135o
Yukarıdaki daire diliminde |DF|= 27 cm olduğunda göre daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir ?( yerine 3 alınız.)
Soruyu cevapla

9. soru O
O merkezli yarıçapı 18 cm olan daireden yine merkezi O olan bir daire kesilmiştir.
Kalan kısmın alanı ( yukarıda görülen renkli kısım ) 540 cm2 olduğuna göre küçük dairenin yarıçapı kaç santimetredir?( yerine 3 alınız.)
Soruyu cevapla

10. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare ve beyaz kısım C merkezli çeyrek daire dilimidir.
|AB|= 16 cm olduğuna göre renkli kısmın alanı kaç santimetrekaredir?( yerine 3 alınız.)
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları