Kuran-ı Kerim'de Değil mi kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Değil mi kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 13. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 87 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da deliller verdik. Ve onu, Rûhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi! "

Kuran-ı Kerim 18. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 118 nolu ayeti
" Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir âyet (mucize) gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri (akılları) nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik. "

Kuran-ı Kerim 66. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 124 nolu ayeti
" O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? "

Kuran-ı Kerim 94. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 97 nolu ayeti
" Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: «Ne işde idiniz!» dediler. Bunlar: «Biz yeryüzünde çaresizdik» diye cevap verdiler. Melekler de: «Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!» dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir. "

Kuran-ı Kerim 100. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 141 nolu ayeti
" Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer (nasib) olursa, «Sizinle beraber değil miydik?» derler. Kâfirlerin (zaferden) bir nasipleri olursa (bu sefer de onlara), «Sizi yenip (öldürebileceğimiz halde öldürmeyip) müminlerden korumadık mı?» derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. "

Kuran-ı Kerim 122. sayfasında bulunan,Maide süresinin 91 nolu ayeti
" Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi? "

Kuran-ı Kerim 130. sayfasında bulunan,En'am süresinin 30 nolu ayeti
" Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen! Allah: Bu (yeniden dirilme olayı), hak değil miymiş? diyecek. Onlar da «Rabbimize andolsun ki evet!» diyecekler. Allah da, Öyle ise inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın! diyecek. "

Kuran-ı Kerim 172. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 172 nolu ayeti
" Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler. "

Kuran-ı Kerim 229. sayfasında bulunan,Hud süresinin 81 nolu ayeti
" (Melekler) dediler ki: Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâdolunan (helâk) zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? "

Kuran-ı Kerim 251. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 27 nolu ayeti
" Kâfir olanlar diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. "

Kuran-ı Kerim 298. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 48 nolu ayeti
" Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır: Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vâdedilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi? "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 20 nolu ayeti
" Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi! "

Kuran-ı Kerim 320. sayfasında bulunan,Taha süresinin 133 nolu ayeti
" Onlar: (Muhammed) bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili (Kur'an) onlara gelmedi mi? "

Kuran-ı Kerim 348. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 105 nolu ayeti
" Size âyetlerim okunurdu da, siz onları yalanlardınız değil mi? "

Kuran-ı Kerim 350. sayfasında bulunan,Nur süresinin 16 nolu ayeti
" Onu duyduğunuzda: «Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır» demeli değil miydiniz? "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 32 nolu ayeti
" İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk. "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 41 nolu ayeti
" Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 197 nolu ayeti
" Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? "

Kuran-ı Kerim 390. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 48 nolu ayeti
" Fakat onlara tarafımızdan o hak (Peygamber) gelince: «Musa'ya verilen (mucizeler) gibi ona da verilmeli değil miydi?» dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkâr etmemişler miydi? «Birbirini destekleyen iki sihir!» demişler ve şunu söylemişlerdi: Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. "

Kuran-ı Kerim 396. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 10 nolu ayeti
" İnsanlardan kimi vardır ki: «Allah'a inandık» der; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, mutlaka, «Doğrusu biz de sizinle beraberdik» derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? "

Kuran-ı Kerim 401. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 50 nolu ayeti
" «Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?» derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 81 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 58,59,60,61 nolu ayeti
" Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın. "

Kuran-ı Kerim 456. sayfasında bulunan,Sad süresinin 63 nolu ayeti
" Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa (buradalar da) onları gözden mi kaçırdık? "

Kuran-ı Kerim 460. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 22 nolu ayeti
" Allah kimin gönlünü İslâm'a açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 461. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 32 nolu ayeti
" Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği (Kur'an'ı) yalan sayandan daha zalim kimdir? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi? "

Kuran-ı Kerim 461. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 36 nolu ayeti
" Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur. "

Kuran-ı Kerim 461. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 37 nolu ayeti
" Allah kime de hidayet ederse, artık onu saptıracak yoktur. Allah, mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir? "

Kuran-ı Kerim 464. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 60 nolu ayeti
" Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? "

Kuran-ı Kerim 480. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 44 nolu ayeti
" Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.) "

Kuran-ı Kerim 492. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 51 nolu ayeti
" Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi: «Ey kavmim! Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hâla görmüyor musunuz?» "

Kuran-ı Kerim 492. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 52 nolu ayeti
" «Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?» "

Kuran-ı Kerim 492. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 53 nolu ayeti
" «Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?» "

Kuran-ı Kerim 500. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 31 nolu ayeti
" Ama inkâr edenlere gelince onlara: Âyetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz, değil mi? denilir. "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 34 nolu ayeti
" İnkâr edenlere, ateşe sunulacakları gün: Nasıl, bu gerçek değil miymiş? denildiğinde: Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş, derler. Allah: Öyleyse inkâr etmenizden dolayı azabı tadın! der. "

Kuran-ı Kerim 538. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 14 nolu ayeti
" Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik? diye seslenirler. (Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi başınızı belaya soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı! "

Kuran-ı Kerim 577. sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 37 nolu ayeti
" O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? "

Kuran-ı Kerim 592. sayfasında bulunan,Fecr süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi? "

Kuran-ı Kerim 597. sayfasında bulunan,Tin süresinin 8 nolu ayeti
" Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.