Dik üçgen ve trigonometri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A B C 65 x + 6 x + 1
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

2. soru E F G H 12 20 x 2 41
Yukarıdaki şekilde [EF]⏊[EH] ve [EF]⏊[FG] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

3. soru A B C 10 D x 2 34 2 41
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[AC] ,D ∈ [AC] , |AB|= 10 , |DB| = 234 , |CB|= 241 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

4. soru C B A D 12 x 4 15
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[DC] ve [AC⏊[CB] , |DA|= 12 ve |AC|= 415 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

5. soru 6 A B C D E F G 35 5 20 11
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , [BD]⏊[AC] , [GF⏊[FE] , F ∈ [BD] , |DE|= 5, |BC|= 20 ve |EC|= 11 ve |FD|= 35 olduğuna göre |AG| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

6. soru Bir dik üçgenin bir dar açısının sinüsünün cosinüsüne oranı o açının ......
Yukarıdaki ifadede noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) tanjantıdır. B) kotanjantıdır. Cevabını kontrol et

7. soru A B C D 12 12 89 13 3
Yukarıdaki şekilde |AB|= 12 , |BC|= 12 , |AD|= 3 , |DC|= 13 , |BD|= 89, m(B)= ⍺ ve (sin⍺ . cos⍺) = ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru 0o < ⍺ < 90o olmak üzere cos⍺ = 1213 ve sin⍺cot⍺ = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru (sin60o.cot60o) = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru D E F 60o 8 3
Yukarıdaki şekilde [DF]⏊[EF] , m(E) = 60o olduğuna göre |EF| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

11. soru 1 1 -1 -1 O P
Yukarıdaki birim çemberde P(12,ab) olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.