Dik koni soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dik koninin tepe noktası ile taban merkezinden geçen doğruya koninin ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Dik koninin yüksekliğinin uzunluğu ile ana doğrunun uzunluğu aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Dik koninin yükseklik , yarıçap ve ana doğrusu ikizkenar üçgen oluşturur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru
Yukarıdaki dik konide kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Kenar B) Ayrıt C) Ana doğru D) Yükseklik Soruyu cevapla

5. soru
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru A B r
Yukarıdaki dik koninin açınımında AB bir doğru parçası ve r = 25 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

8. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 24 cm ve m(ACB)=210o olduğuna göre r kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

9. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında r = 10 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

10. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 60 cm ve r = 20 cm olduğuna göre m(BCA) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları