Dik üçgen ve trigonometri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru dik üçgen ve trigonometri testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru dik üçgen ve trigonometri testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [EF]⏊[EH] ve [EF]⏊[FG] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru dik üçgen ve trigonometri testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[AC] ,D ∈ [AC] , |AB|= 10 , |DB| = 234 , |CB|= 241 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru dik üçgen ve trigonometri testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[DC] ve [AC⏊[CB] , |DA|= 12 ve |AC|= 415 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru dik üçgen ve trigonometri testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , [BD]⏊[AC] , [GF⏊[FE] , F ∈ [BD] , |DE|= 5, |BC|= 20 ve |EC|= 11 ve |FD|= 35 olduğuna göre |AG| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir dik üçgenin bir dar açısının sinüsünün cosinüsüne oranı o açının ......
Yukarıdaki ifadede noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) tanjantıdır. B) kotanjantıdır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru dik üçgen ve trigonometri testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AB|= 12 , |BC|= 12 , |AD|= 3 , |DC|= 13 , |BD|= 89, m(B)= ⍺ ve (sin⍺ . cos⍺) = ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 0o < ⍺ < 90o olmak üzere cos⍺ = 1213 ve sin⍺cot⍺ = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (sin60o.cot60o) = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru dik üçgen ve trigonometri testi 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DF]⏊[EF] , m(E) = 60o olduğuna göre |EF| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru dik üçgen ve trigonometri testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki birim çemberde P(12,ab) olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.