Dikdörtgen alanı hesaplamayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ?? m 20 m 24 m
Yukarıda iki binanın kuşbakışı görünümü bulunmaktadır.İlk bina dikdörtgen , ikinci bina ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki binanın alanı , dikdörtgen şeklindeki binanın alanından 24 m2 daha küçüktür.
Buna göre dikdörtgen şeklindeki binanın uzun kenarının uzunluğu kaç metredir?
Soruyu cevapla

2. soru 130 m 200 m
Yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki bir arsaya her biri 1000 m2 alanında 20 bina yapılacaktır.Geri kalan kısmı ise yeşil alan olacaktır.
Buna göre yeşil alan kısmının alanı kaç m2 'dir?
Soruyu cevapla

3. soru 160 m 240 m
Yukarıdaki gibi siyah çizgili dikdörtgen şeklindeki bir arsadaki yeşil kısmın alanı 8400 m'dir.
Arsadaki 6 binanın her birinin alanı aynı ise bir binanın alanı kaç m2'dir?
Soruyu cevapla

4. soru 20 m 15 m
Yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki bir mermer bloğundan her birinin alanı 4 m2 olan parçalar kesilmiş ve geriye alanı 268 m2'lik blok kalmıştır.
Buna göre büyük mermerden kaç parça kesilmiştir?
Soruyu cevapla

5. soru 3 m ?? m
Bir badanacı her bir dakikasında 2000 cm2'lik duvar boyayarak 90 dakika boyunca çalışmış ve yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki duvarı boyamıştır.
Buna göre duvarın bilinmeyen uzun kenarının uzunluğu kaç metredir.
Soruyu cevapla

6. soru ?? cm 40 cm DİKKAT
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir panoya bir kenarının uzunluğu 24 cm olan kare şeklindeki bir kağıt asılmıştır.
Panonun boş kısmının alanı ( kahverengi kısım ) 1824 cm2'dir
Buna göre panonun uzun kenarının uzunluğu kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

7. soru 300 m 150 m
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir tarla her biri aynı alana sahip 9 eşit kısma ayrılmıştır.
Buna göre bir kısmın alanı kaç m2'dir?
Soruyu cevapla

8. soru ?? cm 30 cm
Dikdörtgen şeklindeki bir kolinin üstten görünümü yukarıdaki gibidir.Bu koliye bir kenarı 5 cm olan kare şeklinde 72 meyve suları yukarıdaki gibi dizilecektir.
Buna göre bu kolinin uzun kenarının uzunluğu kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları