Dikdörtgenler prizması hacmi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et

9. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et

10. soru Her birinde 12 birimküp olan 4 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 108 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 12 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et

12. soru Birimküplerle oluşturulmuş 96 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 6 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et

13. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

14. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3'tür?
Cevabını kontrol et

15. soru

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
sarı dikdörtgenler prizmasının hacmi=S br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < S B) Y > S C) Y = S Cevabını kontrol et

16. soru Aşağıdakilerden hangi hacim ölçme birimi daha küçüktür? A) m3 B) mm3 Cevabını kontrol et

17. soru Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısı Hacim = ( Taban alanı ) . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru Tabanın kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 20 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3'tür? Cevabını kontrol et

19. soru Tabanın bir kenarı 4 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3'tür? Cevabını kontrol et

20. soru Bir kenarı 6 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3'tür? Cevabını kontrol et

21. soru Hacmi 720 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 12 cm , tabanının kısa kenarı 6 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

22. soru 10 cm 4 cm 5 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et

23. soru 8 cm 2 cm 4 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi ile küpün hacmi eşittir.Buna göre küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

24. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın ayrıtlarının uzunluğu 0,4 m , 1 m ve 2 m'dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et

25. soru Yüksekliği 5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun 45'ünde 20 000 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Cevabını kontrol et

26. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 40 cm olan küpün ortasından ayrıtları 30 cm ,30 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et

27. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 4 m , 6 m ve 2,5 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 3000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Cevabını kontrol et

28. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 8 dm,50 dm ve 25 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.