Doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 875 x 246 işleminin sonucu kaçtır? A) 215 050 B) 215 150 C) 215 250 D) 215 350 Cevabını kontrol et

2. soru 75 656 + 43 874 işleminin sonucu kaçtır? A) 119 530 B) 120 530 C) 121 530 D) 122 530 Cevabını kontrol et

3. soru 110 metre uzunluğundaki kablodan 4 daire için eşit uzunlukta kablo kullanılacaktır.Bir daire için kaç metre kablo kesilmelidir? A) 2712 B) 2714 C) 2734 D) 2715 Cevabını kontrol et

4. soru 33 x ( 5 - 3 ) işleminin sonucu nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 69 927 74 859
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 144 786 B) 154 786 C) 164 786 D) 174 786 Cevabını kontrol et

6. soru 87 296 78 598
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru 3aba 4bab
a+b=17 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10'u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Cevabını kontrol et

9. soru 68 - 34 = ( 68 - 30 ) - 4 = 38 - 4 = 34
Yukarıdaki çıkarma işlemi hangi zihinden çıkarma stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 3514 + 4387 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 56 878 92 742
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
A) 149 500 B) 149 600 C) 149 700 D) 149 800 Cevabını kontrol et

12. soru 462 x 287 işleminin sonucu kaçtır? A) 132 394 B) 132 494 C) 132 594 D) 132 694 Cevabını kontrol et

13. soru 5428 86
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Cevabını kontrol et

14. soru B 79 39 K
Bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 4 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 187 x 46 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru 238 ÷ 17 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Bir doğal sayıyı 100 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna iki tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru Bir doğal sayıyı 5 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna sıfır eklenir ve bunun yarısı alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 2000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Önceki kartonların hepsi tam doldurulduktan sonra en son kartonda kaç yumurta olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşmesi bitmektedir.
Telefonunda 75 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru 263 kg şeker sekiz çuvalın her birine 32ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru 13 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç stranç tahtası gereklidir? Cevabını kontrol et

24. soru 9250 gram fındık her bir kişiye 75 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 75 er gram fındık dağıtılabilinir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru 19 tane elma dört kişiye paylaştırılınca her birine 4ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru 2850 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.59 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et

27. soru Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen çarpan ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

28. soru ? x 36 = 3204 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

29. soru ? ÷ 326 = 167 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 53 442 B) 54 442 C) 52 442 D) 51 442 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

30. soru 6415 ? 69 67
Yukarıdaki bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

31. soru 23 I II 782 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) 24 588 B) 25 588 C) 26 588 D) 27 588 Cevabını kontrol et

32. soru . . . 23 2502 . . . . . . . . .
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 19 082 B) 19 182 C) 19 282 D) 19 382 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

33. soru 3a4 25 1b20 768
Yukarıdaki toplama işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

34. soru 92 üslü ifadesi dokuzun küpü şeklinde okunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

35. soru
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 32 B) 92 C) 33 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

36. soru Aşağıdakilerden hangisi 18 in küpüdür? A) 182 B) 183 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

37. soru 42 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

38. soru 73 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

39. soru A x A x A = 353
19 x 19 = 19B
Yukarıdaki işlemlere göre A + B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

40. soru 15 in karesi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

41. soru 14 ün küpü kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

42. soru Bir arabada 21 koli , her kolide 21 kutu ve her kutuda da 21 kalem vardır.Buna göre arabadaki kolilerde kaç kalem vardır? Cevabını kontrol et

43. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 125 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 125 katı balon olmaktadır.
Program 1.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1252 B) 1253 C) 2 x 125 D) 125.(125+125) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

44. soru 23 x ( 72 - 54 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

45. soru ( 21 - 12 ) x 17 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

46. soru ( 279 - 71 ) ÷ A = 13 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru 9 x ( A + 7 ) = 108 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

48. soru Bir market 7 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 16 müşteri yararlanmıştır.Bu 16 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.2+16 B) 7.(2+16) C) (7+2).16 D) 7+2.16 Cevabını kontrol et

49. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde ondörder tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından altı daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 27 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

50. soru 23 Nisan törenine katılan 120 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 3 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 120.2+3 B) 120.(2+3) C) 120+2.3 D) (120+2).3 Cevabını kontrol et

51. soru Ahmet 2018 yılında 270 günde her gün 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 450 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018'de 90 günde hergün eşit sayıda Kuranı Kerim meali okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et

52. soru 🏃
Zekeriya 2018'de 130 gün koşmuş ve koştuğu her günde 3 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018'de Zekeriya'dan 50 km daha fazla koşmuştur.Davut 2018'de koştuğu günlerde her gün 4 km koştuğuna göre 2018'de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et

53. soru 10 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 21 kitap vardır.Diğer dokuz rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 7 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et

54. soru 25 x 17 işleminin sonucuna en yakın olan hangisidir? A) 33 x 13 B) 47 x 9 C) 24 x 18 D) 15 x 28 Cevabını kontrol et

55. soru Kütlesi 90 kg olan şeker her biri 2,3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et

56. soru Tarladaki 54 portakal ağacının herbirinden 86 adet portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 1528 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 76 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Cevabını kontrol et

57. soru Bir kırtasiyede 9007 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısında 254 daha fazla kurşun kalem 21 kolidedir.Kolilerin herbirinde 21 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et

58. soru 276 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 60 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et

59. soru Bir kuruyemişçi 9618 gram karışık kuruyemişi en fazla 90 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 3 liraya satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan kaç lira para almıştır? Cevabını kontrol et

60. soru 19a=6859 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.