Doğal sayılarla işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 9460 ÷ 43 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru 154 x 324 işleminin sonucu kaçtır? A) 49 879 B) 49 748 C) 49 697 D) 49 896 Cevabını kontrol et

3. soru 28 978 + 76 146 işleminin sonucu kaçtır? A) 104 124 B) 105 124 C) 106 124 D) 107 124 Cevabını kontrol et

4. soru Bir sınıftaki 25 öğrenciye 35 tane simit eşit miktarda paylaştırılacaktır.Bir öğrenciye düşen simit miktarı ne kadardır? A) 1225 B) 115 C) 125 D) 1125 Cevabını kontrol et

5. soru 8 x ( 5 - 2 ) işleminin sonucu nedir? Cevabını kontrol et

6. soru 56 978 92 769
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 119 747 B) 129 747 C) 139 747 D) 149 747 Cevabını kontrol et

7. soru 74 258 48 457
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 23 801 B) 24 801 C) 25 801 D) 26 801 Cevabını kontrol et

8. soru 5aba 1bab
a+b=14 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

9. soru 13 + 28 + 27 = ( 13 + 27 ) + 28 = 40 + 28 = 68
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10'u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Cevabını kontrol et

10. soru 45 - 22 = ( 45 - 20 ) - 2 = 25 - 2 = 23
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden çıkarma stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Cevabını kontrol et

11. soru 6257 - 1543 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

12. soru 69 927 74 859
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
A) 144 600 B) 144 700 C) 144 800 D) 144 900 Cevabını kontrol et

13. soru 254 x 325 işleminin sonucu kaçtır? A) 81 550 B) 82 550 C) 83 550 D) 84 550 Cevabını kontrol et

14. soru 7896 72
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru B 68 26 K
Doğal sayılarla yapılan yukarıdaki bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

16. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 7 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru 318 x 29 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

18. soru 256 ÷ 16 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

19. soru Bir doğal sayıyı 10 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna bir tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru Bir doğal sayıyı zihinden 5'e bölmek için sayının iki katı alınır ve çarpım 10'a bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

21. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 1000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Bunun için en az kaç karton gereklidir? Cevabını kontrol et

22. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşmesi bitmektedir.Telefonunda 115 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir? Cevabını kontrol et

23. soru 173 kg şeker yedi çuvalın her birine 24ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 15 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç stranç tahtası gereklidir? Cevabını kontrol et

25. soru 9350 gram fındık her bir kişiye 75 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 75'er gram fındık dağıtılabilinir? Cevabını kontrol et

26. soru 17 tane elma üç kişiye paylaştırılınca her birine 5ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

27. soru 2700 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.57 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et

28. soru Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen çarpana bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

29. soru ? x 47 = 3948 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru ? ÷ 245 = 182 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 44 590 B) 45 590 C) 46 590 D) 47 590 Cevabını kontrol et

31. soru 6826 ? 98 64
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et

32. soru 26 I II 624 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) 13 976 B) 14 976 C) 15 976 D) 16 976 Cevabını kontrol et

33. soru . . . 26 5652 . . . . . . . . .
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 24 492 B) 24 592 C) 24 692 D) 24 792 Cevabını kontrol et

34. soru 4a8 32 8b6 1284
Yukarıdaki çarpma işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

35. soru 93 üslü ifadesi dokuzun karesi şeklinde okunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

36. soru
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 22 B) 42 C) 23 Cevabını kontrol et

37. soru Aşağıdakilerden hangisi 21'in karesidir? A) 212 B) 213 Cevabını kontrol et

38. soru 32 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

39. soru 83 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

40. soru A x A x A = 343
29 x 29 = 29B
Yukarıdaki işlemlere göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru 16'nın karesi kaçtır? Cevabını kontrol et

42. soru 13'ün küpü kaçtır? Cevabını kontrol et

43. soru Bir kolide 21 kutu ve her kutuda da 21 kalem vardır.Buna göre kolide kaç kalem vardır? Cevabını kontrol et

44. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 5 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 5 katı balon olmaktadır.
Program 2.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 52 B) 53 C) 2 x 5 D) 5.(5+5) Cevabını kontrol et

45. soru ( 96 + 98 ) x 72 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

46. soru ( 17 + 16 ) x 13 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru ( 100 - 35 ) ÷ 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

48. soru ( 9 + A ) x 24 = 384 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

49. soru ( 17 - A ) x 27 = 216 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

50. soru Bir market 8 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 20 müşteri yararlanmıştır.Bu 20 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 8.2+20 B) 8.(2+20) C) (8+2).20 D) 8+2.20 Cevabını kontrol et

51. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onar tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından 8 daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 26 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

52. soru 23 Nisan törenine katılan 110 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 3 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 110.2+3 B) 110.(2+3) C) 110+2.3 D) (110+2).3 Cevabını kontrol et

53. soru Ahmet 2018 yılında 310 günde her gün 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 550 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018'de 85 günde hergün eşit sayıda Kuranı Kerim meali okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et

54. soru 🏃
Zekeriya 2018'de 120 gün koşmuş ve koştuğu her günde 5 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018'de Zekeriya'dan 40 km daha fazla koşmuştur.Davut 2018'de koştuğu günlerde her gün 4 km koştuğuna göre 2018'de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et

55. soru 9 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 19 kitap vardır.Diğer sekiz rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 3 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et

56. soru 43 x 38 işleminin sonucuna en yakın olan hangisidir? A) 46 x 35 B) 44 x 37 C) 42 x 39 D) 40 x 41 Cevabını kontrol et

57. soru Kütlesi 90 kg olan şeker her biri 2,3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en az kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et

58. soru Elif'in kumbarasında 1278 TL para vardır.Bunların 293 TL si madeni paradır.Kumbarada 139 tane 5 TL lik banknot vardır.Buna göre kumbaradaki geri kalan paralar kaç TL dir? Cevabını kontrol et

59. soru Bir kırtasiyede 6664 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısında 596 daha fazla kurşun kalem 22 kolidedir.Kolilerin herbirinde 22 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et

60. soru 285 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 40 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et

61. soru Bir kuruyemişçi 9736 gram karışık kuruyemişi en fazla 95 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 4 liraya satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan kaç lira para almıştır? Cevabını kontrol et

62. soru 84a=7056 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.