Doğru orantı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (a ve b ile c ve d iki çokluğun farklı miktarlarını gösterden sayılardır.)
a/b = c/d ise burada ters orantı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) doğru B) yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Elif sınavın başlangıcından 4 dakika sonra 12 soru , 15 dakika sonra ise 40 soru çözmüştür.
Elif'in çözdüğü soru ile çözüm süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

3. soru Taksci Süleyman dün 5 saat çalışmış ve 1250 TL kazanmıştır.Bugün ise 7 saat çalışmış ve 1750 TL kazanmıştır.
Süleyman'ın kazandığı para ile çalıştığı süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

4. soru Zeynep 5 limondan 600 mL limonata yapmıştır.
Zeynep her bir limondan eşit miktarda limonata yapabildiğine göre 6 limon sıksaydı kaç mililitre limonata yapabilirdi?
Cevabını kontrol et

5. soru Bir havuza 7 adet aynı türde musluktan bir saatte 910 L su doldurulmuştur.
Aynı musluktan 5 tane musluk olsaydı ne kadar su dolardı?
Cevabını kontrol et

6. soru Bekir usta alanı 230 000 cm2 olan bir çatıya 500 adet kiremit döşemiştir.
Alanı 184 000 cm2 olan bir çatıya aynı kiremitten döşeyecek olan Bekir usta kaç tane kiremit almalıdır?
Cevabını kontrol et

7. soru
Saat Yol
4 300 km
3 225 km
5 375 km

Adem'in son üç günde arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman yol arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

8. soru
Fiyatı Satış adedi
1000 TL 500
1500 TL 750
2000 TL 1000

Bir mağazanın bu ayda sattığı cep telefonların fiyatı ve satış adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile satış adet arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

9. soru Bir vazodaki kırmızı güllerin sayısının beyaz güllerin sayısına oranı 2:5 dir.
Doğru orantılı bu iki çoklukta kırmızı güllerin sayısı aşağıdakilerden hangisinin katıdır?
A) 2 B) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Bir sepetteki meyvelerin sebzelere oranı 35 tür.
Doğru orantılı bu iki çoklukta sepetteki meyvelerin miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 3 B) 5 C) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru
Alınan Yol
(x)
Tüketilen Benzin
(y)
Doğrusal ilişki
30 km 10 L 30'un 13'i
60 km 20 L 60'ın 13'i
90 km 30 L 90'nın 13'si

Yukarıdaki tabloda bir arabanın aldığı yol ve tükettiği benzin miktarının tablosu vardır.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında kurulucak denklem nedir?
A) y=x3 B) y=3x C) y=x+3 D) y=x-3 Cevabını kontrol et

12. soru
Kar
(x)
Satış miktarı
(y)
Doğrusal ilişki
75 TL 900 TL 75'in 8 katı
100 TL 800 TL 100'ün 8 katı
125 TL 1000 TL 125'in 8 katı

Yukarıdaki tabloda bir mağazanın kâr elde edebilmek için yapması gereken satış miktarının tablosu vardır.
Bu tabloya göre kâr ile satım miktarı arasında kurulucak denklem nedir?
A) y=x8 B) y=8x C) y=x+8 D) y=x-8 Cevabını kontrol et

13. soru x ve y'nin doğrusal ilişkisi y=5x denklemi ile gösterilmektedir.
Buna göre x'in y'ye oranı nedir?
A) 15 B) 5 Cevabını kontrol et

14. soru x'in y'e oranı 23'dir.Doğrusal ilişkisi olan x ve y'nin arasındaki ilişkiyi gösteren denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y=2x3 B) y=3x2 Cevabını kontrol et

15. soru
Tüketilen su
(TL)
Kişi sayısı
15 TL 1 kişi
30 TL 2 kişi
45 TL 3 kişi

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Doğru orantılı olan tüketilen su ve kişi sayısının doğru orantı sabiti kaçtır?
Cevabını kontrol et

16. soru Bugün benzine %15 zam geldi litresi 4,6 TL oldu.
Benzinin litresi dün kaç liraydı?
Cevabını kontrol et

17. soru Bugün pantolona %5 indirim geldi pantolonun fiyatı 76 TL oldu.
Pantolon dün ne kadardı?
Cevabını kontrol et

18. soru Bir inşaat şirketi çimento ile kumu 1/4 oranında karıştırmaktadır.
250 kg.'lık bir karışımda kaç kg kum vardır?
Cevabını kontrol et

19. soru Boyları 0,9 , 1,8 ve 2,7 mt olan üç ağaç boyları ile doğru orantılı olarak meyve vermektedir.
1,8 metrelik ağaç 40 kg meyve verdiğine göre üç ağaç toplam kaç kg. meyve vermiştir?
Cevabını kontrol et

20. soru 1/1000 ölçekli bir haritada alanı 50 cm2 olan bir yerin alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et

21. soru Gerçek alanı 5 m2 olan bir yer haritada 1 cm2 alanına sahiptir.
Buna göre bu haritanın ölçeği nedir?
A) 1/5 B) 1/50 000 C) 5 D) 50 000 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.