Doğrunun eğimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi m'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru A B 7 cm 21 cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 13 B) 3 C) 7 D) 21 Cevabını kontrol et

5. soru y=2x+1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 8y=8x-2 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru D E ? cm 28 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi 12 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et

8. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -35 B) -53 C) 35 D) 53 Cevabını kontrol et

9. soru V Y x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki VY doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

10. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

11. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Cevabını kontrol et

12. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -23 B) -32 C) 32 D) 23 Cevabını kontrol et

13. soru Uzunlukları aynı olan iki merdiven bir duvara konulmuştur.
A merdivenin eğimi 4 , B merdivenin eğimi ise 3'tür.
Buna göre hangi merdivenin yerdeki ilk noktası duvardan en uzaktadır?
A) A B) B Cevabını kontrol et

14. soru 12 cm 18 cm
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 23 D) 32 Cevabını kontrol et

15. soru Eğimi 43 olan ve (-3,0) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-4y+12=0 B) 4x-3y+12=0 C) 3y+4x+12=0 D) 4y+3x+12=0 Cevabını kontrol et

16. soru a b c d x y
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et

17. soru ax-5y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 25'dir.
Bu doğrunun grafiği (6,3) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

18. soru Grafiği orijinden ve (3a+1,2) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.