Doğrunun eğimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi m'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1195 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 753 doğru , 439 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 525 doğru , 494 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru doğrunun eğimi soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 13 B) 3 C) 7 D) 21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 935 doğru , 556 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru y=2x+1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 716 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8y=8x-2 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 487 doğru , 455 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru doğrunun eğimi soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi 12 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 629 doğru , 275 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru doğrunun eğimi soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -35 B) -53 C) 35 D) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 235 doğru , 307 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru doğrunun eğimi soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki VY doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 523 doğru , 414 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru doğrunun eğimi soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 560 doğru , 344 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru doğrunun eğimi soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 430 doğru , 446 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru doğrunun eğimi soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -23 B) -32 C) 32 D) 23 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 379 doğru , 427 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Uzunlukları aynı olan iki merdiven bir duvara konulmuştur.
A merdivenin eğimi 4 , B merdivenin eğimi ise 3'tür.
Buna göre hangi merdivenin yerdeki ilk noktası duvardan en uzaktadır?
A) A B) B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru doğrunun eğimi soruları 14. sorusunun resmi
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 23 D) 32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 396 doğru , 312 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Eğimi 43 olan ve (-3,0) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-4y+12=0 B) 4x-3y+12=0 C) 3y+4x+12=0 D) 4y+3x+12=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 262 doğru , 326 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru doğrunun eğimi soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 432 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ax-5y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 25'dir.
Bu doğrunun grafiği (6,3) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 352 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Grafiği orijinden ve (3a+1,2) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.