Doğrunun eğimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi m'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1107 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 703 doğru , 405 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 487 doğru , 461 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru doğrunun eğimi soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 13 B) 3 C) 7 D) 21 Cevabını kontrol et

Bu soruya 875 doğru , 515 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru y=2x+1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 675 doğru , 274 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8y=8x-2 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 460 doğru , 426 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru doğrunun eğimi soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi 12 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 592 doğru , 256 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru doğrunun eğimi soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -35 B) -53 C) 35 D) 53 Cevabını kontrol et

Bu soruya 212 doğru , 277 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru doğrunun eğimi soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki VY doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

Bu soruya 493 doğru , 391 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru doğrunun eğimi soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

Bu soruya 528 doğru , 326 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru doğrunun eğimi soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Cevabını kontrol et

Bu soruya 404 doğru , 424 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru doğrunun eğimi soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -23 B) -32 C) 32 D) 23 Cevabını kontrol et

Bu soruya 360 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Uzunlukları aynı olan iki merdiven bir duvara konulmuştur.
A merdivenin eğimi 4 , B merdivenin eğimi ise 3'tür.
Buna göre hangi merdivenin yerdeki ilk noktası duvardan en uzaktadır?
A) A B) B Cevabını kontrol et

Bu soruya 143 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru doğrunun eğimi soruları 14. sorusunun resmi
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 23 D) 32 Cevabını kontrol et

Bu soruya 362 doğru , 302 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Eğimi 43 olan ve (-3,0) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-4y+12=0 B) 4x-3y+12=0 C) 3y+4x+12=0 D) 4y+3x+12=0 Cevabını kontrol et

Bu soruya 242 doğru , 310 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru doğrunun eğimi soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et

Bu soruya 404 doğru , 156 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ax-5y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 25'dir.
Bu doğrunun grafiği (6,3) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 72 doğru , 324 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Grafiği orijinden ve (3a+1,2) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 114 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.