Doğrunun eğimi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı eğimdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi tanımsız ise doğru y eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de artıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru D E 7 cm 14 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 12 B) 2 C) 7 D) 14 Cevabını kontrol et

5. soru y=-2x+1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? A) -2 B) 1 C) 2 Cevabını kontrol et

6. soru 2y=6x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru A B 21 cm ? cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi 13 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et

8. soru C D
Yukarıdaki CD doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et

9. soru L M x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki LM doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

10. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

11. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) -25 D) -52 Cevabını kontrol et

12. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -12 B) 12 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et

13. soru Musa eğimi 2 olan A noktasından B noktasına , İsa ise eğimi -2 olan C noktasından D noktasına doğru yürümüştür.
Yürüyüşleri bittiğinde hangisi daha az yorulmuştur?
A) Musa B) İsa Cevabını kontrol et

14. soru 20 cm 16 cm
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 0,8 C) 1 D) 1,25 Cevabını kontrol et

15. soru Eğimi 25 olan ve (0,2) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x-2y+10=0 B) 2x-5y+10=0 C) 2y+5x+10=0 D) 5y+2x+10=0 Cevabını kontrol et

16. soru a b c d x y
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et

17. soru Grafiği orijinden ve (a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru ax-4y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 34'tür.
Bu doğrunun grafiği (2,2) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.