Doğrunun eğimi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı eğimdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi tanımsız ise doğru y eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de artıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru D E 7 cm 14 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 12 B) 2 C) 7 D) 14 Soruyu cevapla

5. soru y=-2x+1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? A) -2 B) 1 C) 2 Soruyu cevapla

6. soru 2y=6x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru A B 21 cm ? cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi 13 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

8. soru C D
Yukarıdaki CD doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) 2 D) 3 Soruyu cevapla

9. soru L M x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki LM doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Soruyu cevapla

10. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Soruyu cevapla

11. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) -25 D) -52 Soruyu cevapla

12. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -12 B) 12 C) -2 D) 2 Soruyu cevapla

13. soru Musa eğimi 2 olan A noktasından B noktasına , İsa ise eğimi -2 olan C noktasından D noktasına doğru yürümüştür.
Yürüyüşleri bittiğinde hangisi daha az yorulmuştur?
A) Musa B) İsa Soruyu cevapla

14. soru 20 cm 16 cm
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 0,8 C) 1 D) 1,25 Soruyu cevapla

15. soru Eğimi 25 olan ve (0,2) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x-2y+10=0 B) 2x-5y+10=0 C) 2y+5x+10=0 D) 5y+2x+10=0 Soruyu cevapla

16. soru a b c d x y
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Soruyu cevapla

17. soru Grafiği orijinden ve (a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru ax-4y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 34'tür.
Bu doğrunun grafiği (2,2) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları