Doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru doğrusal denklemler soruları 1. sorusunun resmi
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 250 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3x 4 = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1123 doğru , 866 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 5x 2 + 3 = 13 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 861 doğru , 649 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x-1 7 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 672 doğru , 595 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru x+2 3 - 1 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 600 doğru , 518 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x 2 + 1 3 = 17 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 652 doğru , 392 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3x-7 2x+1 = 2 7 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 458 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Üçte biri ile altıda birinin toplamı 52 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 362 doğru , 349 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Koordinat sistemindeki dikey sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 686 doğru , 240 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru doğrusal denklemler soruları 10. sorusunun resmi
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 535 doğru , 368 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-3,-5) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 300 doğru , 373 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en sağdadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 434 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru doğrusal denklemler soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki A noktasının koordinatı A(3,-2) , B noktasının koordinatı ise B(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 293 doğru , 266 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-4,-2) , B(4,1) ve C(-4,1) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (4,-2) B) (4,2) C) (-4,2) D) (-4,-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 233 doğru , 221 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru y= 5x+1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru doğrusal denklemler soruları 16. sorusunun resmi
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 10
2 13
3 16
4 18
.. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre adım ile çizgi sayısı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 259 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı (x) Tüketilen su (y) Sıralı ikili
1 15 (1,15)
2 30 (2,30)
3 45 (3,45)
4 60 (4,60)
.. .. ..

Bir apartmandaki dairelerde doğrusal ilişkili tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=15x B) y=13x+2 C) x=15y D) x=13y+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 301 doğru , 187 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 15 (2,15)
3 18 (3,18)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=3x B) y=3x+9 C) x=3y D) x=3y+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet (x) Hacim (y) Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Limonata hacmi ile sıkılan limon arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=150x B) y=150x+50 C) x=150y D) x=150y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün Kumbaradaki para Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gün ve kumbaradaki para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Gün B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat Mesafe Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun koşulan saat ve alınan mesafe değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Saat B) Mesafe Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x=0 doğrusunun grafiği koordinat sisteminde y ekseni ile çakışıktır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 240 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru doğrusal denklemler soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2 B) x=2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 289 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru doğrusal denklemler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 273 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru doğrusal denklemler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y=0 B) x+2y=0 C) 2x-y=0 D) 2x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru doğrusal denklemler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+1=0 B) x-y-1=0 C) x+y+1=0 D) x+y-1=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru doğrusal denklemler soruları 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y+2=0 B) x-2y-2=0 C) x+2y+2=0 D) x+2y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru doğrusal denklemler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y=0 B) x+3y=0 C) 3x-y=0 D) 3x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru doğrusal denklemler soruları 29. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-4y+8=0 B) 2x-4y-8=0 C) 2x+4y+8=0 D) 2x+4y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru doğrusal denklemler soruları 30. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-6y+6=0 B) x-6y-6=0 C) x+6y+6=0 D) x+6y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 3y=2x doğrusunun koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,0) B) (3,2) C) (2,3) D) (2,2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 147 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 2y=4x-2 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru A(-1,k) noktası , 2y=x+3 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru A(m,1) noktası , 2x-5=3y doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru doğrusal denklemler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-y+4=0 B) 4x-y-4=0 C) 4x+y+4=0 D) 4x+y-4=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru doğrusal denklemler soruları 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y+3=0 B) x-3y-3=0 C) x+3y+3=0 D) x+3y-3=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 🕌 doğrusal denklemler soruları 37. sorusunun resmi
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1200 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru doğrusal denklemler soruları 38. sorusunun resmi
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 24 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi c'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 104 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru doğrusal denklemler soruları 41. sorusunun resmi
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 112 B) 12 C) 3 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 6y=6x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru doğrusal denklemler soruları 43. sorusunun resmi
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) 2 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru doğrusal denklemler soruları 44. sorusunun resmi
Yukarıdaki JK doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru doğrusal denklemler soruları 45. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) -23 D) -32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 10 saniyede A uçağı yerden X noktasına 8 eğimle çıkmıştır.Aynı sürede B uçağı ise Y noktasına 6 eğimle çıkmıştır.
Buna göre hangi nokta yerden daha yüksektir?
A) X B) Y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru ax-6y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 13'dir.
Bu doğrunun grafiği (2,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru Bir denklemde bilinmeyene verilen her değerde eşitlik oluyorsa bu değerler denklemin çözümüdür ve bu denkleme özdeşlikte denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 282 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 3.(x-2)=3x-8 denkleminde bilinmeyenin her değerinde eşitlik sağlanır.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 281 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru doğrusal denklemler soruları 50. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki EF doğru parçasının E noktasının koordinatı E(-1,-2) , F noktasının koordinatı ise F(p,r) olduğuna göre p kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru doğrusal denklemler soruları 51. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 273 doğru , 212 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru doğrusal denklemler soruları 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -12 B) 12 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 268 doğru , 176 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru doğrusal denklemler soruları 53. sorusunun resmi
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 0,8 C) 1 D) 1,25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru Eğimi 25 olan ve (0,2) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x-2y+10=0 B) 2x-5y+10=0 C) 2y+5x+10=0 D) 5y+2x+10=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru doğrusal denklemler soruları 55. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 270 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru Grafiği orijinden ve (a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.