Doğal sayılarla bölme işlemi

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

2. sınıf bölme , 3. sınıf bölme , 4. sınıf bölme ,

- TEST SAYFA ADLARI

2. sınıf : 2. sınıf bölme testi , Bölme işlemi gerektiren problemler

3. sınıf : 3. sınıf bölme soruları , 3. sınıf bölme işlemi gerektiren problemler , İki işlemli problemler , Zor kat problemleri , 3. sınıf bölme testi

4. sınıf : 4. sınıf bölme testi , 4. sınıf bölme işlemi gerektiren problemler 2 , 4. sınıf bölme soruları

- KAZANIM

- 2.sınıf Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: bölme, bölünen, bölen, bölüm Semboller: ÷
 2. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
  1. Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.
  2. 20 içinde doğal sayılarla kalansız işlem yapılır.
  3. Bölme işleminin sembolik gösterimine geçmeden önce, bölme işlemini ardışık çıkarma olarak modeller.
 3. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
  1. Öğrencilerin bölme işlemi sürecinde verilen probleme uygun işlemi seçmeleri sağlanır.
  2. Bölünen, bölen, bölüm ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

- 3.sınıf Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: kalan
 2. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
  1. Bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak işleme en büyük basamaktan başlanması gerektiği vurgulanır.
  2. Bölme işleminde kalan, bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.
  3. Somut nesnelerle yapılan modellemelerin yanı sıra, sayı doğrusu vb. modeller de kullanılır.
 3. Birler basamağında sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.
 4. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.Bölme işleminde bölünenin, bölen ve bölüm çarpımının kalan ile toplamına eşit olduğu modelleme ve işlemlerle gösterilir.
 5. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 4.sınıf Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 1. Semboller: ≠
 2. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
  1. Bölünen ve bölüm arasındaki basamak sayısı ilişkisi fark ettirilir.
  2. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyerek işlemin doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanır.
 3. En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
 4. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
 5. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 6. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 7. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözerken en çok üç işlem gerektiren problem üzerinde çalışılır.
  2. En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.
 8. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.Örneğin
  • 8 + ☐ = 15 - 3
  • 12 : 4 = △ + 1
  • 6 x ☆ = 48 - 12
 9. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.Örneğin 8+5 ≠ 12-3 ifadesinde eşitlik durumunun sağlanabilmesi için yapılabilecek işlemler üzerinde durulur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.