Doğal sayılarla çarpma işlemi

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

2. sınıf çarpma , 3. sınıf çarpma , 4. sınıf çarpma ,

- TEST SAYFA ADLARI

2. sınıf : Çarpma soruları , 2. sınıf çarpma işlemi gerektiren problemler

3. sınıf : 3. sınıf çarpma soruları , 3. sınıf çarpma işlemi gerektiren problemler , Kolay kat problemleri , 3. sınıf çarpma testi

4. sınıf : 4. sınıf çarpma testi , Üç işlemli problemler , 4. sınıf çarpma işlemi gerektiren problemler , 4. sınıf çarpma soruları

- KAZANIM

- 2.sınıf Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım Semboller: x
 2. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.
 3. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
  1. Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur.
  2. 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar.
  3. Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir.
  4. Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosu oluşturulur.
  5. Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır.
 4. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.

- 3.sınıf Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.Çarpmanın kat anlamının, tekrarlı toplama anlamından farklı olduğuna dikkat edilmelidir.
 2. Çarpım tablosunu oluşturur.100’lük tablodan yararlanarak ve liste şeklinde yazarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.
 3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
  1. Eldeli çarpma işlemlerine yer verilir.
  2. Çarpımları 1000’den küçük sayılarla işlem yapılır.
 4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
 5. 5'e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.Uygun tablolar kullanılarak çarpanlardan biri bir arttıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar arttığı veya çarpanlardan biri bir azaldıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar azaldığı fark ettirilir.
 6. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 4.sınıf Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 1. Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
 2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,sonucu değiştirmediğini gösterir.İşlemlerde parantez işareti bulunan örneklere de yer verilir.
 3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
 4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. En çok üç işlemli problemlerle çalışılır.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.