Doğal sayılarla çıkarma işlemi

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

1. sınıf çıkarma , 2. sınıf çıkarma , 3. sınıf çıkarma , 4. sınıf çıkarma ,

- TEST SAYFA ADLARI

1. sınıf : 1. sınıf çıkarma testi , 1. sınıf çıkarmayla yapılacak problemler

2. sınıf : 2. sınıf doğal sayılarla çıkarma testi , 2. sınıf çıkarma işlemi gerektiren problemler

3. sınıf : 3. sınıf doğal sayılarla çıkarma testi , 3. sınıf toplama çıkarma işlemi gerektiren problemler , 3. sınıf çıkarma testi

4. sınıf : 4. sınıf çıkarma soruları , 4. sınıf çıkarma işlemi gerektiren problemler

- KAZANIM

- 1.sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: çıkarma, fark, eksi Semboller: –
 2. Çıkarma işleminin anlamını kavrar. 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarı ayrılarak çıkarma işleminin belirli bir sayıdaki nesneden eksiltme anlamı üzerinde durulur.
 3. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1. Çıkarma işleminin sembolü (–) tanıtılır.
  2. Öğrenci işleme ait matematik cümlesini yazar, modelle gösterir ve açıklar.
  3. Uygun problem durumları kullanılır.
  4. Çıkarma, eksilen, çıkan, fark ve eksi terimlerinin anlamları vurgulanır.
  5. Yan yana ve alt alta çıkarma işlemi yaptırılır.
  6. Öğrencilerin işlemi seslendirmeleri (sesli olarak işlemi açıklamaları) istenir. Örneğin 7 – 2 = 5 işleminde "Yedi eksi iki eşittir beş." veya "Yediden iki çıktı beş kaldı." veya "Yedi ile ikinin farkı beştir." gibi açıklama yapmaları istenir.
  7. Birbirine eşit iki doğal sayının farkının “sıfır” olduğu gösterilir.
 4. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
  1. 20’ye kadar (20 dâhil) olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
  2. Onluk bozarak çıkarma yönteminden bahsedilmez.
 5. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 2.sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları yapılır.
 2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
 3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.
 4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
  1. Toplananlar ve toplam ile eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişki vurgulanır.
  2. İşlemsel olarak ifade etmeden önce bu ilişki sözel olarak açıklanır. Örneğin “Ali nin 3 kalemi var. Babası 4 kalem daha alırsa Ali nin kaç kalemi olur? “ probleminde 3, 4 ve 7 arasındaki ilişki aşağıdaki gibi sözel olarak ifade edilir;
   • İlk kalem sayısı + Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı
   • İlk kalem sayısı = Toplam kalem sayısı - Eklenen kalem sayısı
   • Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı - İlk kalem sayısı
 5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder.Eşit işaretinin her zaman işlem sonucu anlamı taşımadığı, eşitliğin iki tarafındaki matematiksel ifadelerin denge durumunu da (eşitliğini) gösterdiği vurgulanır.Örneğin 5+6=10+1; 15-3= 18-6; 8+7 = 20-5; 18= 16+2
 6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. En çok iki işlemli problemlere yer verilir.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 3.sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
 2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.Üzerine ekleme, sayıları parçalama gibi zihinden işlem stratejileri kullanılır.
 3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
 4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözerken en çok üç işlemli problemlerle sınırlı kalınır.
  2. En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.

- 4.sınıf Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözme etkinliklerinde en çok dört işlem gerektiren problemlere yer verilir.
  2. En çok üç işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.