Doğrunun eğimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi m'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1817 doğru , 267 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1145 doğru , 633 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 757 doğru , 750 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru doğrunun eğimi soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 13 B) 3 C) 7 D) 21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1387 doğru , 874 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru y=2x+1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1091 doğru , 466 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8y=8x-2 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 713 doğru , 722 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru doğrunun eğimi soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi 12 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 928 doğru , 420 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru doğrunun eğimi soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -35 B) -53 C) 35 D) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 411 doğru , 560 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru doğrunun eğimi soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki VY doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 761 doğru , 606 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru doğrunun eğimi soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 802 doğru , 513 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru doğrunun eğimi soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 619 doğru , 656 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru doğrunun eğimi soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -23 B) -32 C) 32 D) 23 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 559 doğru , 604 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Uzunlukları aynı olan iki merdiven bir duvara konulmuştur.
A merdivenin eğimi 4 , B merdivenin eğimi ise 3'tür.
Buna göre hangi merdivenin yerdeki ilk noktası duvardan en uzaktadır?
A) A B) B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 270 doğru , 280 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru doğrunun eğimi soruları 14. sorusunun resmi
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 23 D) 32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 589 doğru , 422 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Eğimi 43 olan ve (-3,0) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-4y+12=0 B) 4x-3y+12=0 C) 3y+4x+12=0 D) 4y+3x+12=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 374 doğru , 510 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru doğrunun eğimi soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 615 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ax-5y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 25'dir.
Bu doğrunun grafiği (6,3) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 557 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Grafiği orijinden ve (3a+1,2) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 358 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.