Doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x 4 = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2007 doğru , 1874 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 5x 2 + 3 = 13 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1528 doğru , 1452 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru x-1 7 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1247 doğru , 1258 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x+2 3 - 1 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1076 doğru , 1120 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru x 2 + 1 3 = 17 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1171 doğru , 874 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir denklemde bilinmeyene verilen her değerde eşitlik oluyorsa bu değerler denklemin çözümüdür ve bu denkleme özdeşlikte denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 935 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3.(x-2)=3x-8 denkleminde bilinmeyenin her değerinde eşitlik sağlanır.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 831 doğru , 361 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 3x-7 2x+1 = 2 7 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 805 doğru , 849 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Üçte biri ile altıda birinin toplamı 52 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 615 doğru , 737 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Koordinat sistemindeki dikey sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1147 doğru , 423 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru doğrusal denklemler soruları 10. sorusunun resmi
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 912 doğru , 693 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-3,-5) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 515 doğru , 670 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en sağdadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 735 doğru , 530 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru doğrusal denklemler soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki A noktasının koordinatı A(3,-2) , B noktasının koordinatı ise B(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 520 doğru , 472 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru doğrusal denklemler soruları 50. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki EF doğru parçasının E noktasının koordinatı E(-1,-2) , F noktasının koordinatı ise F(p,r) olduğuna göre p kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-4,-2) , B(4,1) ve C(-4,1) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (4,-2) B) (4,2) C) (-4,2) D) (-4,-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 405 doğru , 404 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru y= 5x+1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 695 doğru , 219 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru doğrusal denklemler soruları 16. sorusunun resmi
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 10
2 13
3 16
4 18
.. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre adım ile çizgi sayısı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 432 doğru , 423 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı (x) Tüketilen su (y) Sıralı ikili
1 15 (1,15)
2 30 (2,30)
3 45 (3,45)
4 60 (4,60)
.. .. ..

Bir apartmandaki dairelerde doğrusal ilişkili tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=15x B) y=13x+2 C) x=15y D) x=13y+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 482 doğru , 342 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 15 (2,15)
3 18 (3,18)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=3x B) y=3x+9 C) x=3y D) x=3y+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 349 doğru , 381 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet (x) Hacim (y) Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Limonata hacmi ile sıkılan limon arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=150x B) y=150x+50 C) x=150y D) x=150y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 333 doğru , 240 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün Kumbaradaki para Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gün ve kumbaradaki para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Gün B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 400 doğru , 175 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat Mesafe Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun koşulan saat ve alınan mesafe değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Saat B) Mesafe Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 380 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x=0 doğrusunun grafiği koordinat sisteminde y ekseni ile çakışıktır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 400 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru doğrusal denklemler soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2 B) x=2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 492 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru doğrusal denklemler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 479 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru doğrusal denklemler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y=0 B) x+2y=0 C) 2x-y=0 D) 2x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 206 doğru , 295 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru doğrusal denklemler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+1=0 B) x-y-1=0 C) x+y+1=0 D) x+y-1=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 302 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru doğrusal denklemler soruları 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y+2=0 B) x-2y-2=0 C) x+2y+2=0 D) x+2y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 259 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru doğrusal denklemler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y=0 B) x+3y=0 C) 3x-y=0 D) 3x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 145 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru doğrusal denklemler soruları 29. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-4y+8=0 B) 2x-4y-8=0 C) 2x+4y+8=0 D) 2x+4y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru doğrusal denklemler soruları 30. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-6y+6=0 B) x-6y-6=0 C) x+6y+6=0 D) x+6y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 187 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 3y=2x doğrusunun koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,0) B) (3,2) C) (2,3) D) (2,2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 145 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 2y=4x-2 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru A(-1,k) noktası , 2y=x+3 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru A(m,1) noktası , 2x-5=3y doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 167 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru doğrusal denklemler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-y+4=0 B) 4x-y-4=0 C) 4x+y+4=0 D) 4x+y-4=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru doğrusal denklemler soruları 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y+3=0 B) x-3y-3=0 C) x+3y+3=0 D) x+3y-3=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 107 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 🕌 doğrusal denklemler soruları 37. sorusunun resmi
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1200 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 142 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru doğrusal denklemler soruları 38. sorusunun resmi
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 24 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru doğrusal denklemler soruları 1. sorusunun resmi
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 250 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 232 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi c'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 182 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru doğrusal denklemler soruları 41. sorusunun resmi
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 112 B) 12 C) 3 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 6y=6x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru doğrusal denklemler soruları 43. sorusunun resmi
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) 2 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 184 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru doğrusal denklemler soruları 44. sorusunun resmi
Yukarıdaki JK doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 142 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru doğrusal denklemler soruları 51. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 325 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru doğrusal denklemler soruları 45. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) -23 D) -32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 198 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru doğrusal denklemler soruları 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -12 B) 12 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 318 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 10 saniyede A uçağı yerden X noktasına 8 eğimle çıkmıştır.Aynı sürede B uçağı ise Y noktasına 6 eğimle çıkmıştır.
Buna göre hangi nokta yerden daha yüksektir?
A) X B) Y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru doğrusal denklemler soruları 53. sorusunun resmi
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 0,8 C) 1 D) 1,25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 238 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru Eğimi 25 olan ve (0,2) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x-2y+10=0 B) 2x-5y+10=0 C) 2y+5x+10=0 D) 5y+2x+10=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 254 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru doğrusal denklemler soruları 55. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 332 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru Grafiği orijinden ve (a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru ax-6y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 13'dir.
Bu doğrunun grafiği (2,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.