Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru y-1=3x eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 264 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
Yaş Boy Sıralı ikili
1 25 (1,25)
2 40 (2,40)
3 55 (3,55)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun fidanın yaşı ve fidanın boyu değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Yaş B) Boy Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat (x) Mesafe (y) Sıralı ikili
1 10 (1,10)
2 20 (2,20)
3 30 (3,30)
.. .. ..

Sabit hızla koşabilen Nuh'un koştuğu süre ile koştuğu mesafe arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=10x+10 B) x=10y+10 C) y=10x D) x=10y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet (x) Hacim (y) Sıralı ikili
1 150 (1,150)
2 250 (2,250)
3 350 (3,350)
.. .. ..

Bir limonla yapılan limontanın hacmi arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=100x B) y=100x+50 C) x=100y D) x=100y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün Kumbaradaki para Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gün ve kumbaradaki para değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Gün B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün (x) 1 2 3 ..
Toplam çözülen soru (y) 20 35 50 ..
Sıralı ikili (1,20) (2,35) (3,50) ..

Musa aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Doğrusal ilişkili çözülen soru ile gün sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=15x B) y=15x+5 C) x=15y D) x=15y+5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Tablo:Alınan yol tüketilen benzin
Alınan Yol Tüketilen Benzin
1 km 70 mL
2 km 140 mL
3 km 210 mL
4 km 280 mL
.. ..

Bir aracın aldığı yol ile tükettiği benzin miktarı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları 10. sorusunun resmi
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım (x) Çizgi sayısı (y) Sıralı ikili
1 10 (1,10)
2 13 (2,13)
3 16 (3,16)
4 18 (4,18)
.. .. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=3y+7 B) y=7x+3 C) y=3x+7 D) x=7y+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su Sıralı ikili
1 15 (1,15)
2 30 (2,30)
3 45 (3,45)
4 60 (4,60)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Kişi B) Tüketilen su Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru
Tablo:Satış miktarına göre kar
Satış miktarı Kar
50 TL 10 TL
100 TL 18 TL
150 TL 24 TL
200 TL 28 TL
.. ..

Yukarıdaki tabloda yapılan satışa bağlı olarak elde edilen kâr miktarları yazılıdır.
Bu tabloya göre kâr ile satış miktarı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 220 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol Ödenecek para Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 15 (2,15)
3 18 (3,18)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun alınan yol ve ödenecek para değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Yol B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Tablo:Saate göre alınan yol
Saat Alınan Yol
1 80 km
2 160 km
3 240 km
4 320 km
.. ..

Adem'in bugün arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
Miktar Tutar Sıralı ikili
1 5 (1,5)
2 10 (2,10)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun satış miktarı ve kazanılan para değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Miktar B) Tutar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 197 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.