Eşitlik ve denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3 + ? = 15
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 3 ile toplama B) 3 ile çıkarma C) 15 ile toplama D) 15 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 26 = 9 - ?
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 9 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma B) 9 ile toplama ve (-1) ile çarpma C) 26 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma D) 26 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 8 - ? = 11 - 2
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -17 B) -1 C) 1 D) 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir denklemdeki bilinmeyenin üssü denklemin derecesidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 64 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Çevresinin uzunluğu 27 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=27 B) x-3=27 C) 3.x = 27 D) x3 = 27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir çiftlikte koyunlardan 200 fazla olan tavukların sayısı 250 dir.
Bu durumda koyun sayısını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 250-x=200 B) x-250=200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3.(x + 7) = 48 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4x - 1 = 3x + 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru ? 8 = 25
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 8 ile çarpma B) 8 ile bölme C) 25 ile çarpma D) 25 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 142 doğru , 208 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru ? 6 = 8
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) ? ile bölme ve 6 ile çarpma B) ? ile bölme ve 8 ile çarpma C) ? ile çarpma ve 6 ile bölme D) ? ile çarpma ve 8 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 198 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru ? - (-1) = (-10) - (-3)
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -6 B) -8 C) 8 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 3 = 2x denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Fırındaki ekmeklerden 50 tanesinin satılmasında sonra 160 ekmek kalması durumunda fırındaki başlangıçtaki ekmek miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+160=50 B) x-160=50 C) x+50=160 D) x-50=160 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 16 + x = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 3x - 3 = 24 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 2.(x - 5) = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2x + 7 = 4x - 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 2x + 5 + 3x + 2 = 32 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 5.(x + 1) - 2.(x + 2) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 7 - x2 = 10 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Çevresinin uzunluğu 32 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+4=32 B) x-4=32 C) 4.x=32 D) x4=32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir eşitliğin iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 461 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 9 = - 7
Yukarıdaki eşitliğin korunarak yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 7 ile toplama B) 7 ile çıkarma C) 9 ile toplama D) 9 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 318 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 5.? = 12
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 5 ile çarpma B) 5 ile bölme C) 12 ile çarpma D) 12 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 230 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 7 - ? = 23
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 7 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma B) 7 ile toplama ve (-1) ile çarpma C) 23 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma D) 23 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 180 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 3 - (-2) = ? - 2
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -3 B) -7 C) 7 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 19 = 3x + 1 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 5 = 2x + y denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Kitaptaki sorulardan 120 tanesinin çözülmesi sonucunda çözülmemiş 750 sorunun kalması durumunda kitaptaki soru miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+750=120 B) x-750=120 C) x+120=750 D) x-120=750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir filmin 38 dakikası seyredilmiş ve filmin kalan süresinin 67 dakika olduğu görülmüştür.
Bu durumda filmin süresini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+38=67 B) x-38=67 C) x+67=38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 4x + 3 - 2x + 4 = 19 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 4.(x + 3) - 2.(x - 5) = 28 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru eşitlik ve denklem soruları 33. sorusunun resmi
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Zeynep iki tişört ve bir ayakkabı almıştır.Ayakkabının fiyatı tişörtün 3 katıdır.Aldıkları için 150 TL ödeme yapan Zeynep'in aldığı tişört kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Ahmet'in yaşı 1 babasının yaşı ise 29 dur.Kaç sene sonra babasının yaşı Ahmet'in yaşının 5 katı olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Ardışık üç sayının toplamı 33 olduğuna göre bu sayılardan en küçük olan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Ebrar son üç haftada kumbarasına toplam 90 TL para atmıştır.2. hafta ilk haftadan 10 TL fazla , 3. hafta ise ilk haftanın iki katı para attığına göre ilk hafta ne kadar para atmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Süleyman üç günde toplam 17 km koşmuştur.Salı günü Pazartesi gününün 3 katı , Çarşamba günü ise Pazartesi gününün 2 katından 1 km eksik koşmuştur.
Buna göre Süleyman Çarşamba günü kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Balıkçı Bekir üç günde toplam 84 kg balık tuttu.Hergün bir önceki günün iki katı kadar balık tutan Bekir 3.günde kaç kg balık tutmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Bir karenin bir kenarının uzunluğu bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğun 2 katından 3 cm fazladır.
Bu kare ile eşkenar üçgenin toplam çevre uzunlukları 67 cm olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.