Eşitsizlik çözme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşitsizliğin iki tarafıda negatif sayı ile toplandığında eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Eşitsizliğin iki tarafıda negatif sayıya bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru x + 2 ≤ 3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru x - 3 < 2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 2x ≤ 6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru -3x > 9 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru x 2 ≤ 4 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 2x - 1 ≤ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru 2x - 1 > 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 2x - 4 2 ≤ 5 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 3 - x 2 ≤ -1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 16 - 2x < x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (4x-1) , küçük olanın yaşı ise (3x+2) olduğunda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x ≤ 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en fazla kaç TL ( tam sayı değeri ) ödemiştir?
Cevabını kontrol et

15. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla 50 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et

16. soru Yaşları 15'den küçük 4 kardeş Ramazan ayında kendi istekleri ile oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30'ar gün tutamamış ve her biri en az 20 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.