Eşitsizlik çözme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşitsizliğin iki tarafıda negatif sayı ile toplandığında eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Eşitsizliğin iki tarafıda negatif sayıya bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru x + 2 ≤ 3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru x - 3 < 2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 2x ≤ 6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru -3x > 9 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru x 2 ≤ 4 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru 2x - 1 ≤ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru 2x - 1 > 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 2x - 4 2 ≤ 5 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 3 - x 2 ≤ -1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 16 - 2x < x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (4x-1) , küçük olanın yaşı ise (3x+2) olduğunda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x ≤ 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en fazla kaç TL ( tam sayı değeri ) ödemiştir?
Soruyu cevapla

15. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla 50 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Soruyu cevapla

16. soru Yaşları 15'den küçük 4 kardeş Ramazan ayında kendi istekleri ile oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30'ar gün tutamamış ve her biri en az 20 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en fazla kaç olabilir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları