Eşitsizlik içeren günlük hayat durum testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Normal okullarda 1.sınıfa kayıt olabilmek için öğrenci en az 5 yaşında olmalıdır.
Kayıt olabilmeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Cevabını kontrol et

2. soru Seçimlerde oy kullanma şartının yaş ≥ 18 olduğu bir ülkede oy kullanmak isteyen 18 yaşındaki Hasan oy kullanabilir mi? A) Kullanamaz B) Kullanabilir Cevabını kontrol et

3. soru Bir tartı en fazla 50 kg kütlesindeki cisimleri tartar.
Tartılabilecek kütlelere ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Cevabını kontrol et

4. soru Hız ≤ 90 km olduğu zaman ceza kesilmiyorsa , saate 90 km hızla giden araca ceza kesilir mi? A) Kesilmez B) Kesilir Cevabını kontrol et

5. soru Bir kargo aracı 50 kg'dan daha az yükle dağıtıma çıkmaz.
Dağıtıma çıkmayacak kütleye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 20 B) x > 20 C) x ≤ 20 D) x ≥ 20 Cevabını kontrol et

6. soru Lunaparktaki dönme dolabın çalıştırılma şartı kişi sayısı < 30 olduğuna göre dönme dolaba 30 kişi binmişse dönme dolap çalıştırılır mı? A) Çalıştırılmaz B) Çalıştırılır Cevabını kontrol et

7. soru Bir tartı en az 10 kg kütlesindeki cisimleri tartar.
Tartılabilecek kütlelere ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 10 B) x > 10 C) x ≤ 10 D) x ≥ 10 Cevabını kontrol et

8. soru Yaş > 18 olduğu zaman kişi oy kullanabiliyorsa 18 yaşındaki Bünyamin oy kullanabilir mi? A) Kullanamaz B) Kullanabilir Cevabını kontrol et

9. soru Yaş > 5 olduğu zaman öğrenci 1.sınıfa kayıt olabiliyorsa 5 yaşındaki Hüseyin 1.sınıfa kayıt olabilir mi? A) Olamaz B) Olabilir Cevabını kontrol et

10. soru Maratona hazırlanan Yahya 4 gün boyunca günlük en az 5 , en fazla 10 km koşmuştur.
Yahya'nın dört gün sonunda toplam koştuğu mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≥ 4x ≥ 5 B) 40 > x > 20 C) 40 ≥ x ≥ 20 D) 10 ≥ x ≥ 5 Cevabını kontrol et

11. soru
Terazinin solunda 50 kg ağırlığında bir cisim vardır.
Sağ tarafında ise 20 kg ağırlığında bir cisim ve her biri eşit kütlede 7 tane cisim vardır.
Sol tarafdaki cismin sağdaki cisimlerden daha ağır olduğu tespit edildiğine göre bu durumu belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 > 7x + 20 B) 50 < 7x + 20 C) 50 ≤ 7x + 20 D) 50 ≥ 7x + 20 Cevabını kontrol et

12. soru Bir marketteki 750 gramlık un paketinin üstünde 20 gr yazısı vardır.
Buna göre un paketinin kütlesini belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 730 < x < 770 B) 730 > x > 770 C) 730 ≤ x ≤ 770 D) 730 ≥ x ≥ 770 Cevabını kontrol et

13. soru Yaşları 15'den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 gün tutamamış ve her biri en az 10 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam tuttukları oruç sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 ≤ x ≤ 87 B) 30 ≤ x ≤ 90 C) 30 ≤ x < 87 D) 33 ≤ x ≤ 90 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.