Eşitsizlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İçinde <,>≤,≥ sembollerinden en az birini içeren ifadelere eşitsizlik denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 851 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru x bir tam sayı ve x ≤ 5 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 504 doğru , 342 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru "1.sınıfa yazılmak için çocuk en az 5 yaşında olmalıdır." ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 483 doğru , 447 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru "Bilet fiyatları 15 TL den fazla ama en fazla 100 TL dir." ifadesinde bilet fiyatı x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 < x < 100 B) 15 < x ≤ 100 C) 15 ≤ x ≤ 100 D) 15 ≤ x < 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 417 doğru , 373 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru "Tartıda 100 kilograma kadar kütleler ölçülebilir." ifadesinde kütle x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 100 B) x > 100 C) x ≤ 100 D) x ≥ 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 502 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru "Kamyon ile dağıtıma çıkmak için kamyonda en az 2500 kg yük olmalıdır." ifadesinde yükün kütlesi x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 2500 B) x > 2500 C) x ≤ 2500 D) x ≥ 2500 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 298 doğru , 254 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru "Lunaparktaki dönmedolabına en fazla 30 kişi binebilir." ifadesinde yükün kütlesi x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 30 B) x > 30 C) x ≤ 30 D) x ≥ 30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 291 doğru , 211 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 2 eksiği 1'e büyük veya eşit ve 17'den küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 < x-2 < 17 B) 1 ≤ x-2 < 17 C) 1 ≤ x < 17 D) 1 < x < 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 278 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🏃
Maratona hazırlanan Yahya 5 gün boyunca günlük en az 10 , en fazla 20 km koşmuştur.
Yahya'nın beş gün sonunda koştuğu toplam mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≤ 5x ≤ 20 B) 50 < x < 100 C) 50 ≤ x ≤ 100 D) 10 ≤ x ≤ 20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 205 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterirken sınır noktasının içi dolu ise o sayı eşitsizliğe dahil değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 267 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru eşitsizlikler soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki eşitsizlikte -4 eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 309 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru eşitsizlikler soruları 12. sorusunun resmi
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 1 B) x < 1 C) x ≤ 1 D) x ≥ 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru eşitsizlikler soruları 13. sorusunun resmi
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 6 B) x < 6 C) x ≤ 6 D) x ≥ 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 249 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru eşitsizlikler soruları 14. sorusunun resmi
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 > x > 4 B) -6 < x < 4 C) -6 ≤ x ≤ 4 D) -6 ≥ x ≥ 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru eşitsizlikler soruları 15. sorusunun resmi
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 > x < 4- B) 3 > x ≤ -4 C) 3 ≥ x > -4 D) 3 ≥ x ≥ -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 212 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru -3'den büyük ve en fazla 3 olan gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Edirne'den Hakkari'ye giden Müslim saate 50 km'den fazla , 100 km'den az hızla araba kullanmıştır.
Müslim'in hızına ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50100 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Eşitsizliğin iki tarafıda pozitif sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2x > 6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 152 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru - x 2 ≤ -6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 2x - 1 ≤ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2x - 4 2 ≥ 5 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru -2 ≥ 3 - x3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 16 - 2x > 3x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (4x-2) , küçük olanın yaşı ise (2x+2) olduğuna göre büyük olanın yaşı en az kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 151 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,58 ≤ x ≤ 3,75 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru x bir tamsayı olmak üzere bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 50 cm'den büyük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru "Bir otoyolda saatte 120 km/sa hızdan daha fazla hızla gidilemez." ifadesinde hız x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 120 B) x > 120 C) x ≤ 120 D) x ≥ 120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru eşitsizlikler soruları 29. sorusunun resmi
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 0 B) x < 0 C) x ≤ 0 D) x ≥ 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Yaşları 15'den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 gün tutamamış ve her biri 10 günden fazla oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam oruç tuttukları gün sayısını gösteren eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3090 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.