Eşitsizlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İçinde <,>≤,≥ sembollerinden en az birini içeren ifadelere eşitsizlik denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru x bir tam sayı ve x ≤ 5 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru "1.sınıfa yazılmak için çocuk en az 5 yaşında olmalıdır." ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Soruyu cevapla

4. soru "Bilet fiyatları 15 TL den fazla ama en fazla 100 TL dir." ifadesinde bilet fiyatı x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 < x < 100 B) 15 < x ≤ 100 C) 15 ≤ x ≤ 100 D) 15 ≤ x < 100 Soruyu cevapla

5. soru "Tartıda 100 kilograma kadar kütleler ölçülebilir." ifadesinde kütle x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 100 B) x > 100 C) x ≤ 100 D) x ≥ 100 Soruyu cevapla

6. soru "Kamyon ile dağıtıma çıkmak için kamyonda en az 2500 kg yük olmalıdır." ifadesinde yükün kütlesi x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 2500 B) x > 2500 C) x ≤ 2500 D) x ≥ 2500 Soruyu cevapla

7. soru "Lunaparktaki dönmedolabına en fazla 30 kişi binebilir." ifadesinde yükün kütlesi x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 30 B) x > 30 C) x ≤ 30 D) x ≥ 30 Soruyu cevapla

8. soru 2 eksiği 1'e büyük veya eşit ve 17'den küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 < x-2 < 17 B) 1 ≤ x-2 < 17 C) 1 ≤ x < 17 D) 1 < x < 17 Soruyu cevapla

9. soru 🏃
Maratona hazırlanan Yahya 5 gün boyunca günlük en az 10 , en fazla 20 km koşmuştur.
Yahya'nın beş gün sonunda koştuğu toplam mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≤ 5x ≤ 20 B) 50 < x < 100 C) 50 ≤ x ≤ 100 D) 10 ≤ x ≤ 20 Soruyu cevapla

10. soru Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterirken sınır noktasının içi dolu ise o sayı eşitsizliğe dahil değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Yukarıdaki eşitsizlikte -4 eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir Soruyu cevapla

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 1 B) x < 1 C) x ≤ 1 D) x ≥ 1 Soruyu cevapla

13. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 6 B) x < 6 C) x ≤ 6 D) x ≥ 6 Soruyu cevapla

14. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 > x > 4 B) -6 < x < 4 C) -6 ≤ x ≤ 4 D) -6 ≥ x ≥ 4 Soruyu cevapla

15. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 > x < 4- B) 3 > x ≤ -4 C) 3 ≥ x > -4 D) 3 ≥ x ≥ -4 Soruyu cevapla

16. soru -3'den büyük ve en fazla 3 olan gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Soruyu cevapla

17. soru Edirne'den Hakkari'ye giden Müslim saate 50 km'den fazla , 100 km'den az hızla araba kullanmıştır.
Müslim'in hızına ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50100 B) C) D) Soruyu cevapla

18. soru Eşitsizliğin iki tarafıda pozitif sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

19. soru 2x > 6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru - x 2 ≤ -6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru 2x - 1 ≤ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 2x - 4 2 ≥ 5 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru -2 ≥ 3 - x3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru 16 - 2x > 3x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (4x-2) , küçük olanın yaşı ise (2x+2) olduğuna göre büyük olanın yaşı en az kaçtır? Soruyu cevapla

26. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,58 ≤ x ≤ 3,75 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ödemiştir?
Soruyu cevapla

27. soru x bir tamsayı olmak üzere bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 50 cm'den büyük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olabilir?
Soruyu cevapla

28. soru "Bir otoyolda saatte 120 km/sa hızdan daha fazla hızla gidilemez." ifadesinde hız x ile temsil edildiğinde yazılacak eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x < 120 B) x > 120 C) x ≤ 120 D) x ≥ 120 Soruyu cevapla

29. soru Yaşları 15'den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 gün tutamamış ve her biri 10 günden fazla oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam oruç tuttukları gün sayısını gösteren eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3090 B) C) D) Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları