Kuran-ı Kerim'de Ebedî kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Ebedî kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 5. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 25 nolu ayeti
" İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî kalıcılardır. "

Kuran-ı Kerim 7. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 39 nolu ayeti
" İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedî kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 61. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 88 nolu ayeti
" Bu lânete ebedî gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez; yüzlerine de bakılmaz. "

Kuran-ı Kerim 63. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 107 nolu ayeti
" Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler; orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 65. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 116 nolu ayeti
" İnkâr edenler var ya, onların malları da evlâtları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar, cehennemliklerdir; onlar orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 136 nolu ayeti
" İşte onların mükâfatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir! "

Kuran-ı Kerim 76. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 198 nolu ayeti
" Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedî olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki (nimetler) daha hayırlıdır. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 122 nolu ayeti
" İman eden ve iyi işler yapanları, içinde ebedî kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah, (bu söylenenleri) hak bir söz olarak vâdetti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah'tan daha doğru olabilir? "

Kuran-ı Kerim 103. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 169 nolu ayeti
" Ancak orada ebedî kalmak üzere cehennem onları yoluna (iletecektir). Bu da Allah'a çok kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 126. sayfasında bulunan,Maide süresinin 119 nolu ayeti
" (Bu konuşmadan sonra) Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur. "

Kuran-ı Kerim 143. sayfasında bulunan,En'am süresinin 128 nolu ayeti
" Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, «Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların, insanlardan olan dostları ise: «Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 151. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 20 nolu ayeti
" Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. "

Kuran-ı Kerim 153. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 36 nolu ayeti
" Âyetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 154. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 42 nolu ayeti
" İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar, cennet ehlidir. Orada onlar ebedî kalacaklar. "

Kuran-ı Kerim 188. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 17 nolu ayeti
" Allah'a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 189. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 22 nolu ayeti
" Onlar orada ebedî kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükâfat vardır. "

Kuran-ı Kerim 196. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 63 nolu ayeti
" (Hâla) bilmediler mi ki, kim Allah ve Resûlüne karşı koyarsa elbette onun için, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rüsvaylıktır. "

Kuran-ı Kerim 196. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 68 nolu ayeti
" Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vâdetti. O, onlara yeter. Allah onlara lânet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 197. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 72 nolu ayeti
" Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. "

Kuran-ı Kerim 200. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 89 nolu ayeti
" Allah, onlara içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur. "

Kuran-ı Kerim 202. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 100 nolu ayeti
" (İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. "

Kuran-ı Kerim 211. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 26 nolu ayeti
" Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 211. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 27 nolu ayeti
" Kötülük yapanlara gelince, kötülüğün cezası misli iledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah’a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 223. sayfasında bulunan,Hud süresinin 23 nolu ayeti
" İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 232. sayfasında bulunan,Hud süresinin 107 nolu ayeti
" Rabbinin dilediği hariç, (onlar) gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır. "

Kuran-ı Kerim 232. sayfasında bulunan,Hud süresinin 108 nolu ayeti
" Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardır. Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur. "

Kuran-ı Kerim 248. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 5 nolu ayeti
" (Resûlüm! Kâfirlerin seni yalanlamalarına) şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların: «Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız?» demeleridir. İşte onlar, Rablerini inkâr edenlerdir; işte onlar (kıyamet gününde) boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacaklardır! "

Kuran-ı Kerim 257. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 23 nolu ayeti
" İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada (birbirleriyle) karşılaştıkça söyledikleri «selam» dır. "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 29 nolu ayeti
" «O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!» "

Kuran-ı Kerim 292. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi. "

Kuran-ı Kerim 303. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 108 nolu ayeti
" Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 76 nolu ayeti
" İçinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri! İşte arınanların mükâfatı budur. "

Kuran-ı Kerim 318. sayfasında bulunan,Taha süresinin 101 nolu ayeti
" Bu kimseler, onda (o günah yükünün altında) ebedî kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür! "

Kuran-ı Kerim 321. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 8 nolu ayeti
" Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de değillerdir. "

Kuran-ı Kerim 323. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 34 nolu ayeti
" Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar? "

Kuran-ı Kerim 329. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 99 nolu ayeti
" Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 330. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 102 nolu ayeti
" Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 341. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 11 nolu ayeti
" (Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar. "

Kuran-ı Kerim 347. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 103 nolu ayeti
" Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler. "

Kuran-ı Kerim 360. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 16 nolu ayeti
" Onlar için orada ebedî kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu, Rabbinin üzerine (aldığı ve yerine getirilmesi) istenen bir vaaddir. "

Kuran-ı Kerim 365. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 76 nolu ayeti
" Orada ebedî kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. "

Kuran-ı Kerim 402. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 58 nolu ayeti
" İman edip güzel işler yapanları, (evet) muhakkak ki onları, içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. (Böyle iyi) işler yapanların mükâfatı ne güzeldir! "

Kuran-ı Kerim 415. sayfasında bulunan,Secde süresinin 14 nolu ayeti
" (O gün onlara şöyle diyeceğiz:) Bu güne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan ötürü ebedî azabı tadın! "

Kuran-ı Kerim 426. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 65 nolu ayeti
" (Onlar) orada ebedî olarak kalacaklar, (kendilerini koruyacak) ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 72 nolu ayeti
" Onlara: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! denilir. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 73 nolu ayeti
" Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, derler. "

Kuran-ı Kerim 474. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 76 nolu ayeti
" İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir! "

Kuran-ı Kerim 478. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 28 nolu ayeti
" İşte bu, Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Âyetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî kalacakları yurt (cehennem) vardır. "

Kuran-ı Kerim 493. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 71,72,73 nolu ayeti
" Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine: Siz, orada ebedî kalacaksınız, işte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır, onlardan yersiniz, denilir. "

Kuran-ı Kerim 502. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 14 nolu ayeti
" Onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 507. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 15 nolu ayeti
" Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 5 nolu ayeti
" (Bütün bu lütuflar) mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 34 nolu ayeti
" Oraya selâmetle girin. İşte bu, ebedî yaşamanın başladığı gündür "

Kuran-ı Kerim 538. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 12 nolu ayeti
" Mümin erkeklerle mümin kadınları, önlerinden ve sağlarından, (amellerinin) nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde, (onlara): Bugün müjdeniz, zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacağınız cennetlerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur. "

Kuran-ı Kerim 543. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 17 nolu ayeti
" Onların malları da oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 544. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 22 nolu ayeti
" Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. "

Kuran-ı Kerim 547. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 17 nolu ayeti
" Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedî kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 9 nolu ayeti
" Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. (Ancak) kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu (ve benzerlerini), içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. "

Kuran-ı Kerim 556. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 10 nolu ayeti
" İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası! "

Kuran-ı Kerim 558. sayfasında bulunan,Talak süresinin 11 nolu ayeti
" İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir. "

Kuran-ı Kerim 572. sayfasında bulunan,Cin süresinin 23 nolu ayeti
" (Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır. "

Kuran-ı Kerim 598. sayfasında bulunan,Beyyine süresinin 6 nolu ayeti
" Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. "

Kuran-ı Kerim 601. sayfasında bulunan,Hümeze süresinin 3 nolu ayeti
" (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.