Kuran-ı Kerim'de Etraf kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Etraf kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 4. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 17 nolu ayeti
" Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler. "

Kuran-ı Kerim 4. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 20 nolu ayeti
" (O esnada) şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 71. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 159 nolu ayeti
" O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. "

Kuran-ı Kerim 296. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 32 nolu ayeti
" Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. "

Kuran-ı Kerim 320. sayfasında bulunan,Taha süresinin 130 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 25 nolu ayeti
" (Firavun) etrafında bulunanlara: İşitiyor musunuz? dedi. "

Kuran-ı Kerim 445. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 19 nolu ayeti
" O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. "

Kuran-ı Kerim 466. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 75 nolu ayeti
" Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve «alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» denilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 523. sayfasında bulunan,Tur süresinin 24 nolu ayeti
" Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. "

Kuran-ı Kerim 528. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 7,8 nolu ayeti
" Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde ve dâvetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler. "

Kuran-ı Kerim 566. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 17 nolu ayeti
" Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir. "

Kuran-ı Kerim 572. sayfasında bulunan,Cin süresinin 19 nolu ayeti
" Allah'ın kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca, neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. "

Kuran-ı Kerim 578. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 19 nolu ayeti
" O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. "

Kuran-ı Kerim 585. sayfasında bulunan,Tekvir süresinin 15,16 nolu ayeti
" Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 23 nolu ayeti
" Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. "

Kuran-ı Kerim 588. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 35 nolu ayeti
" Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. "

Kuran-ı Kerim 600. sayfasında bulunan,Kari'a süresinin 4,5 nolu ayeti
" İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu, dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!) "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.