Eşlik benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sembolü benzerlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Benzer çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Eş çokgenler aynı zamanda benzerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 22 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru eşlik benzerlik soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru eşlik benzerlik soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru eşlik benzerlik soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil ile eş olmayan şekil hangisidir?
A) B) C) D) Cevabını kontrol et

Bu soruya 22 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru eşlik benzerlik soruları 8. sorusunun resmi
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(H) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Eş olan iki üçgenin eş açıları D ≅ A , E ≅ B , F ≅ C şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli doğrudur?
A) EFD ≅ ABC B) DEF ≅ ABC C) DEF ≅ BCA D) FDE ≅ ABC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru eşlik benzerlik soruları 10. sorusunun resmi
ABCD dikdörtgeninden [AC] ile iki üçgen oluşturulmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) BAC ≅ DCA B) BCA ≅ DCA C) BCA ≅ ADC D) BAC ≅ DAC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru eşlik benzerlik soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru eşlik benzerlik soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) d ile g C) b ile h D) c ile k Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru ABC ~ KLM ve m(A)=m(B) =75o olduğuna göre m(M) kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru eşlik benzerlik soruları 14. sorusunun resmi
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru eşlik benzerlik soruları 15. sorusunun resmi
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OE|=4 birim, |OB|=10 birim olduğuna göre |AO| kaç birimdir.
A) 23 B) 25 C) 33 D) 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru eşlik benzerlik soruları 16. sorusunun resmi
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile de en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru eşlik benzerlik soruları 3. sorusunun resmi
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile de en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru eşlik benzerlik soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde BDA ≅ DBC [DB] ⟘ [BC]'dir.
|DC|=15 cm , |BC|=9 cm olduğuna göre |AB|+|DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru eşlik benzerlik soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru eşlik benzerlik soruları 19. sorusunun resmi
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 B) 34 C) 45 D) 56 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru eşlik benzerlik soruları 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru cevap verilmiştir.

21. soru eşlik benzerlik soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) G,M,N,H B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) H,L,K,F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 35dir.
ABC üçgeninin çevresi 27 cm ve |DE|=18 cm , |EF|=15 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 10 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 12 cm ve uzun kenar uzunluğu 5x cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.