Kuran-ı Kerim'de Göklerde ve yerde kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Göklerde ve yerde kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 18. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 116 nolu ayeti
" «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir. "

Kuran-ı Kerim 42. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 255 nolu ayeti
" Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 49. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 284 nolu ayeti
" Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 53. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 29 nolu ayeti
" De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 60. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 83 nolu ayeti
" Göklerde ve yerdekiler, ister istemez O'na teslim olduğu halde onlar (ehl-i kitap), Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki O'na döndürüleceklerdir. "

Kuran-ı Kerim 64. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 109 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah'a varır. "

Kuran-ı Kerim 66. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 129 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 126 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz). "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 131 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size «Allah'tan korkun» diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 132 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. "

Kuran-ı Kerim 103. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 170 nolu ayeti
" Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 104. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 171 nolu ayeti
" Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın resûlüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı «kün: Ol» kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur. (O'nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur). Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. «(Tanrı) üçtür» demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. "

Kuran-ı Kerim 113. sayfasında bulunan,Maide süresinin 40 nolu ayeti
" Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir; dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyle kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 123. sayfasında bulunan,Maide süresinin 97 nolu ayeti
" Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir. "

Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 3 nolu ayeti
" O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir. "

Kuran-ı Kerim 128. sayfasında bulunan,En'am süresinin 12 nolu ayeti
" (Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. «Allah'ındır» de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar. "

Kuran-ı Kerim 207. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 6 nolu ayeti
" Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır! "

Kuran-ı Kerim 209. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 18 nolu ayeti
" Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve: Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar. De ki: «Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Hâşâ! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.» "

Kuran-ı Kerim 214. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 55 nolu ayeti
" Bilesiniz ki, göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın vâdi haktır, fakat onların çoğu bilmez. "

Kuran-ı Kerim 215. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 66 nolu ayeti
" İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah’ındır. (O halde) Allah’tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar! Doğrusu onlar, zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. "

Kuran-ı Kerim 215. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 68 nolu ayeti
" (Müşrikler:) «Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. O’nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 219. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 101 nolu ayeti
" De ki: «Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın!)» Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. "

Kuran-ı Kerim 247. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 105 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. "

Kuran-ı Kerim 250. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 15 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
 • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
 • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
 • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
 • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
 • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
 • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
 • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 254. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 2 nolu ayeti
" O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kâfirlerin vay haline! "

Kuran-ı Kerim 271. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 52 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur, din de yalnız O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 274. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 73 nolu ayeti
" (Müşrikler) Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere (putlara) tapıyorlar. "

Kuran-ı Kerim 286. sayfasında bulunan,İsra süresinin 55 nolu ayeti
" Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Davud'a da Zebur'u verdik. "

Kuran-ı Kerim 310. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 93 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir. "

Kuran-ı Kerim 322. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 19 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. "

Kuran-ı Kerim 338. sayfasında bulunan,Hac süresinin 64 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah, yalnız O zengindir, övgüye değerdir. "

Kuran-ı Kerim 354. sayfasında bulunan,Nur süresinin 41 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir. "

Kuran-ı Kerim 358. sayfasında bulunan,Nur süresinin 64 nolu ayeti
" Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar O'nun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 359. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 6 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 378. sayfasında bulunan,Neml süresinin 25 nolu ayeti
" (Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
 • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
 • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
 • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
 • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
 • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
 • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
 • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 382. sayfasında bulunan,Neml süresinin 65 nolu ayeti
" De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 383. sayfasında bulunan,Neml süresinin 87 nolu ayeti
" Sûr'a üfürüldüğü gün, -Allah'ın diledikleri müstesna-, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler. "

Kuran-ı Kerim 401. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 52 nolu ayeti
" De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Bâtıla inanıp Allah'ı inkâr edenler (var ya), işte ziyana uğrayacaklar onlardır. "

Kuran-ı Kerim 405. sayfasında bulunan,Rum süresinin 17,18 nolu ayeti
" Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 406. sayfasında bulunan,Rum süresinin 26 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. "

Kuran-ı Kerim 406. sayfasında bulunan,Rum süresinin 27 nolu ayeti
" Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan O'dur, ki bu, O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde (tecelli eden) en yüce sıfat O'nundur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 20 nolu ayeti
" Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 26 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki, asıl ganî ve övülmeye lâyık olan Allah'tır. "

Kuran-ı Kerim 427. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 1 nolu ayeti
" Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır. "

Kuran-ı Kerim 427. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 3 nolu ayeti
" İnkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O'ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitaptadır (yazılıdır). "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 68 nolu ayeti
" Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar! "

Kuran-ı Kerim 482. sayfasında bulunan,Şura süresinin 4 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 3 nolu ayeti
" Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 13 nolu ayeti
" O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 501. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 37 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 526. sayfasında bulunan,Necm süresinin 31 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, Allah'ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir. "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 29 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir. "

Kuran-ı Kerim 536. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 542. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 7 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 544. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 547. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 24 nolu ayeti
" O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 550. sayfasında bulunan,Saff süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfasında bulunan,Cuma süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 4 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.