Gerçek sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Her rasyonel sayı ondalık gösterim şeklinde yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru a ve b tam sayı ve b≠0 olmak üzere ab şeklinde yazılan sayı ..... sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) rasyonel B) irrasyonel Cevabını kontrol et

3. soru Her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru Her tam sayı bir doğal sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru 10 kareköklü ifade bir .... sayıdır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) rasyonel B) irrasyonel Cevabını kontrol et

6. soru a kareköklü ifadesi bir irrasyonel sayıdır.
Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz.
A) 81 B) 90 Cevabını kontrol et

7. soru 0,8 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 89 B) 98 Cevabını kontrol et

8. soru 0,78 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7899 B) 9978 C) 7190 D) 9071 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0