Grafik çizme

f(x)=
Çizgi renk : en : şekil :
x min: x max: y min: y max:
Sayıları göster: Kareleri göster:

Zemin en : yükseklik
Grafikler :

Denklem yazımında dikkat edilecekler

  • Sadece bir değişken o da x olmalıdır.
  • İşlem önceliği kurallarına dikkat edilmeldir.Üslü ifade , parantez , çarpma-bölme ve toplama çıkarma .
  • Doğrusal ( birinci dereceden ) ve katsayıları tam sayı olan denklemler aynı şekilde yazılır.(2x - 3 , -3x + 5 , -4x - 2 vb )
  • Rasyonel sayı yazmak için / işareti kullanılır.x3+ 3 yazmak için 1/3x + 3 , 1x yerine 1/x yazılmalıdır.
  • Üs yazılacaksa ^ işareti kullanılmalıdır.x2 + 1 yazmak için x^2 + 1 yazılır.
  • Kareköklü ifade yazmak için ^ işareti kullanılmalıdır.x yerine x^(1/2) , x23 yazmak için ise x^(2/3) yazılmalıdır.