Her şeyi yaratan kimdir

Her şeyi yaratan kimdir sorusunun cevabını Kuranı Kerim'deki ayet mealinden ( Türkçesinden ) bulmanıza yarayacak sayfa.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 4. sayfa sında bulunan,Bakara süresinin 21 nolu ayeti
" Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz. "

Kuran-ı Kerim 77. sayfa sında bulunan,Nisa süresinin 1 nolu ayeti
" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. "

Kuran-ı Kerim 127. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 1 nolu ayeti
" Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar. "

Kuran-ı Kerim 127. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 2 nolu ayeti
" Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz. "

Kuran-ı Kerim 135. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 73 nolu ayeti
" O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratandır. «Ol!» dediği gün herşey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 136. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 79 nolu ayeti
" Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. "

Kuran-ı Kerim 139. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 97 nolu ayeti
" O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş geniş açıkladık. "

Kuran-ı Kerim 139. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 98 nolu ayeti
" O, sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. "

Kuran-ı Kerim 139. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 101 nolu ayeti
" O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. "

Kuran-ı Kerim 140. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 102 nolu ayeti
" İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur). "

Kuran-ı Kerim 145. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 141 nolu ayeti
" Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. "

Kuran-ı Kerim 145. sayfa sında bulunan,En'am süresinin 142 nolu ayeti
" Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytanın ardına düşmeyin; şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. "

Kuran-ı Kerim 156. sayfa sında bulunan,A'raf süresinin 54 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! "

Kuran-ı Kerim 174. sayfa sında bulunan,A'raf süresinin 189 nolu ayeti
" Sizi bir tek candan (Âdem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva'yı) yaratan O'dur. Eşi ile (birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı). Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rableri Allah'a: Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler. "

Kuran-ı Kerim 207. sayfa sında bulunan,Yunus süresinin 3 nolu ayeti
" Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah’dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hâla düşünmüyor musunuz! "

Kuran-ı Kerim 215. sayfa sında bulunan,Yunus süresinin 67 nolu ayeti
" O (Allah), geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 221. sayfa sında bulunan,Hud süresinin 7 nolu ayeti
" O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resûlüm!): «Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz» desen, kâfir olanlar derhal «Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir» derler. "

Kuran-ı Kerim 226. sayfa sında bulunan,Hud süresinin 51 nolu ayeti
" Ey kavmim! Ben, ona (peygamberliğe) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Hâla aklınızı kullanmıyor musunuz? "

Kuran-ı Kerim 246. sayfa sında bulunan,Yusuf süresinin 101 nolu ayeti
" «Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!» "

Kuran-ı Kerim 248. sayfa sında bulunan,Ra'd süresinin 3 nolu ayeti
" Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 250. sayfa sında bulunan,Ra'd süresinin 16 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?» De ki: «Allah'tır.» O halde de ki: «O'nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?» De ki: «Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?» Yoksa O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 255. sayfa sında bulunan,İbrahim süresinin 10 nolu ayeti
" Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin! "

Kuran-ı Kerim 265. sayfa sında bulunan,Hicr süresinin 86 nolu ayeti
" Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 268. sayfa sında bulunan,Nahl süresinin 17 nolu ayeti
" O halde, yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Hâla düşünmüyor musunuz? "

Kuran-ı Kerim 286. sayfa sında bulunan,İsra süresinin 50,51 nolu ayeti
" De ki: İster taş olun, ister demir, isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahlûk! (Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.) Diyecekler ki: «Bizi tekrar (hayata) kim döndürecek?» De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek! "

Kuran-ı Kerim 297. sayfa sında bulunan,Kehf süresinin 37 nolu ayeti
" Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben: «Sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden (spermadan) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı ettin?» "

Kuran-ı Kerim 311. sayfa sında bulunan,Taha süresinin 4 nolu ayeti
" (Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfa sında bulunan,Taha süresinin 72 nolu ayeti
" Dediler ki: «Seni, bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyle ise yapacağını yap! Sen, ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin.» "

Kuran-ı Kerim 323. sayfa sında bulunan,Enbiya süresinin 33 nolu ayeti
" O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. "

Kuran-ı Kerim 341. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 14 nolu ayeti
" Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. "

Kuran-ı Kerim 346. sayfa sında bulunan,Mü'minum süresinin 78 nolu ayeti
" O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 358. sayfa sında bulunan,Furkan süresinin 1,2 nolu ayeti
" Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir. "

Kuran-ı Kerim 364. sayfa sında bulunan,Furkan süresinin 59 nolu ayeti
" Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfa sında bulunan,Şuara süresinin 78 nolu ayeti
" Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfa sında bulunan,Şuara süresinin 184 nolu ayeti
" Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah) dan korkun. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 60 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 61 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar. "

Kuran-ı Kerim 382. sayfa sında bulunan,Neml süresinin 64 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! De ki: Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin! "

Kuran-ı Kerim 402. sayfa sında bulunan,Ankebut süresinin 61 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar? "

Kuran-ı Kerim 409. sayfa sında bulunan,Rum süresinin 54 nolu ayeti
" Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 414. sayfa sında bulunan,Secde süresinin 4 nolu ayeti
" Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah'tır. O'ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? "

Kuran-ı Kerim 433. sayfa sında bulunan,Fatır süresinin 1 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. "

Kuran-ı Kerim 440. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 22 nolu ayeti
" «Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz.» "

Kuran-ı Kerim 441. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 36 nolu ayeti
" Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfa sında bulunan,Yasin süresinin 81 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 449. sayfa sında bulunan,Saffat süresinin 124,125,126 nolu ayeti
" (İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti. "

Kuran-ı Kerim 462. sayfa sında bulunan,Zümer süresinin 46 nolu ayeti
" De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. "

Kuran-ı Kerim 464. sayfa sında bulunan,Zümer süresinin 62 nolu ayeti
" Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekîldir. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 61 nolu ayeti
" İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 62 nolu ayeti
" İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'dır. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 474. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 67 nolu ayeti
" Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan) yaratan sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır- ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. "

Kuran-ı Kerim 475. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 79 nolu ayeti
" Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. "

Kuran-ı Kerim 476. sayfa sında bulunan,Fussilet süresinin 9 nolu ayeti
" De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 477. sayfa sında bulunan,Fussilet süresinin 15 nolu ayeti
" Âd kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: Bizden daha kuvvetli kim var? dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi (mucizelerimizi) inkâr ediyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 479. sayfa sında bulunan,Fussilet süresinin 37 nolu ayeti
" Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 483. sayfa sında bulunan,Şura süresinin 11 nolu ayeti
" O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. "

Kuran-ı Kerim 490. sayfa sında bulunan,Zuhruf süresinin 27 nolu ayeti
" Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O, beni doğru yola iletecektir. "

Kuran-ı Kerim 505. sayfa sında bulunan,Ahkaf süresinin 33 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mı? Evet O, her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfa sında bulunan,Kamer süresinin 49 nolu ayeti
" Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. "

Kuran-ı Kerim 535. sayfa sında bulunan,Vakıa süresinin 59 nolu ayeti
" Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? "

Kuran-ı Kerim 535. sayfa sında bulunan,Vakıa süresinin 72 nolu ayeti
" Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? "

Kuran-ı Kerim 537. sayfa sında bulunan,Hadid süresinin 4 nolu ayeti
" O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. "

Kuran-ı Kerim 547. sayfa sında bulunan,Haşr süresinin 24 nolu ayeti
" O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfa sında bulunan,Teğabün süresinin 2 nolu ayeti
" Sizi yaratan O'dur. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir. "

Kuran-ı Kerim 558. sayfa sında bulunan,Talak süresinin 12 nolu ayeti
" Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfa sında bulunan,Mülk süresinin 14 nolu ayeti
" Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 472. sayfa sında bulunan,Mü'min süresinin 57 nolu ayeti
" Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 590. sayfa sında bulunan,Buruc süresinin 13 nolu ayeti
" Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir. "

Kuran-ı Kerim 595. sayfa sında bulunan,Leyl süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır. "

Kuran-ı Kerim 597. sayfa sında bulunan,Alak süresinin 1,2 nolu ayeti
" Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. "

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

Her şeyi koruyup kollayan kimdir ,
Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.