Kuran-ı Kerim'de Hesap kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Hesap kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 33. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 212 nolu ayeti
" Kâfir olanlar için dünya hayatı câzip kılındı. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız lutufta bulunur. "

Kuran-ı Kerim 77. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 6 nolu ayeti
" Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. "

Kuran-ı Kerim 134. sayfasında bulunan,En'am süresinin 62 nolu ayeti
" Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. "

Kuran-ı Kerim 139. sayfasında bulunan,En'am süresinin 96 nolu ayeti
" O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. "

Kuran-ı Kerim 191. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 36 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir. "

Kuran-ı Kerim 251. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 21 nolu ayeti
" Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. "

Kuran-ı Kerim 253. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 40 nolu ayeti
" Biz, onlara vâdettiğimizin (azabın) bir kısmını sana göstersek de veya (ondan önce) seni öldürürsek de sana ancak (Allah'ın emirlerini) tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. "

Kuran-ı Kerim 259. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 41 nolu ayeti
" «Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!» "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 14 nolu ayeti
" Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. "

Kuran-ı Kerim 293. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 12 nolu ayeti
" Sonra da iki guruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık. "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 47 nolu ayeti
" Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. "

Kuran-ı Kerim 354. sayfasında bulunan,Nur süresinin 38 nolu ayeti
" Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. "

Kuran-ı Kerim 369. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 82 nolu ayeti
" Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. "

Kuran-ı Kerim 422. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 39 nolu ayeti
" O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter. "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 158 nolu ayeti
" Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. "

Kuran-ı Kerim 452. sayfasında bulunan,Sad süresinin 16 nolu ayeti
" Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce ver, dediler. "

Kuran-ı Kerim 453. sayfasında bulunan,Sad süresinin 26 nolu ayeti
" Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 454. sayfasında bulunan,Sad süresinin 39 nolu ayeti
" «İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister (elinde) tut; hesapsızdır» dedik. "

Kuran-ı Kerim 455. sayfasında bulunan,Sad süresinin 53 nolu ayeti
" İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır. "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 10 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. "

Kuran-ı Kerim 469. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 27 nolu ayeti
" Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 470. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 40 nolu ayeti
" Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cennete girecekler, orada onlara hesapsız rızık verilecektir. "

Kuran-ı Kerim 581. sayfasında bulunan,Nebe süresinin 27 nolu ayeti
" Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı. "

Kuran-ı Kerim 588. sayfasında bulunan,İnşikak süresinin 8 nolu ayeti
" Kolay bir hesapla hesaba çekilecek; "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.